Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


KiKa

KiKa financiert onderzoek naar kinderkanker om genezing te bevorderen en de behandelingen te verbeteren.

Dit willen we oplossen

Genezing en behandeling van kinderkanker.

Dit is waar we trots op zijn

Sinds de oprichting van KiKa is de genezingskans gestegen van 70% naar nu ongeveer 78%

Medewerkers
19 fte
Vrijwilligers
145
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 mei 2010

Dit willen we bereiken

Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Dat moet en dat kán beter. Het doel is om dit percentage te verhogen naar 95%.

Dit gaven we uit in 2020

€ 19.933.272

Maatschappelijk doel
71%
Werving
28%
Beheer en administratie
1%

Zo bereiken we ons doel

  1. Onderzoek naar genezing van kinderkanker
  2. Onderzoek naar betere behandelmethodes
  3. Het geven van voorlichting over kinderkanker

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 14.110.227

Onderzoek
92%
Voorlichting en bewustwording
8%

Zo komen wij aan ons geld

KiKa werft fondsen door middel van het organiseren van acties en evenementen, schenkingsovereenkomsten, nalatenschappen en donaties

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 26.618.555

Particulieren
79%
Loterijen
10%
Bedrijven
6%
Organisaties zonder winststreven
4%
Verkopen en overig
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 34.276.231

Bestemmingsreserves
91%
Continuïteitsreserve
9%