print PDF
CBF Erkenningspaspoort

KiKa

KiKa financiert onderzoek naar kinderkanker om de behandelingen te verbeteren.
Info Sinds 1 mei 2010

Dit willen we oplossen

Genezing en behandeling van kinderkanker.

Dit is waar we trots op zijn

Sinds de oprichting van KiKa is de genezingskans gestegen van 70% naar nu ongeveer 78%

Dit willen we bereiken
Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Dat moet en dat kán beter. Het doel is om dit percentage te verhogen naar 95%.
Dit gaven we uit in 2017 € 20.507.716
 • Maatschappelijk doel 68%
 • Wervingskosten 31%
 • Kosten administratie en beheer 1%
Zo bereiken we ons doel
 1. Onderzoek naar genezing van kinderkanker
 2. Onderzoek naar betere behandelmethodes
 3. Het geven van voorlichting over kinderkanker
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 13.934.656
 • Voorlichting en bewustwording 5%
 • Onderzoek 32%
 • Overig 63%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 25.816.032
 • Particulieren 73%
 • Bedrijven 14%
 • Loterijen 4%
 • Organisaties zonder winststreven 8%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 22.900.616
 • Continuïteitsreserve 13% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 87% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 15 fte
Vrijwilligers 200
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl