Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Kinderhulp Afrika

Wees- en kansarme kinderen in Oeganda een hoopvolle toekomst bieden door het geven van goed onderwijs en medische en geestelijke verzorging

Dit willen we oplossen

Kinderen die op jonge leeftijd ouders/verzorgers kwijtraken vervallen in veel opzichten in armoede. Armoede leidt tot 'overleven', leven zonder gezonde sociale omgang en vooruitzichten. Onze oplossing ligt in hoogwaardig onderwijs en begeleiding tot zelfstandige volwassenheid.

Dit is waar we trots op zijn

* De alomvattende zorg die wij kunnen bieden aan de (wees)kinderen * Het langdurige contact tussen onze sponsors en 'hun' kinderen in Oeganda * Onze transparantie en de korte lijnen tussen sponsors en doelgroep * Onze minimale overheadkosten * Onze Oegandese zorgmedewerkers

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Oeganda

Sinds 1 november 2018

Dit willen we bereiken

Een hoopvolle toekomst voor individuele weeskinderen door: * Basisonderwijs, middelbaar onderwijs, beroepsonderwijs * Mentale stabiliteit en gezonde relaties * Vermogen om in de eigen levensbehoeften te voorzien

Dit gaven we uit in 2021

€ 449.256

Maatschappelijk doel
88%
Beheer en administratie
9%
Werving
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Wij investeren in de levens van (wees)kinderen, door zorgprofessionals en direct contact met hun sponsoren.
2. Wij investeren in gebouwen die ons doel ondersteunen: schoollokalen, bibliotheken, sanitaire voorzieningen, keuken, eetzaal en een kliniek
3. Wij investeren in Oegandees personeel en in onderwijsvernieuwing, schoolboeken, materialen voor vakonderwijs en buitenschoolse activiteiten.
4. In Nederland investeren wij in communicatie via sociale media, voor werving van nieuwe donateurs en versterking van bestaande relaties.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 396.285

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Particulieren, scholen en bedrijven die een kindje sponsoren, zodat hij/zij naar school kan gaan. Voor het onderhoud aan gebouwen, richten wij ons tot vermogensfondsen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 382.655

Particulieren
100%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 162.207

Overige reserves
47%
ContinuĆÆteitsreserve
31%
Bestemmingsreserves
22%