print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Kinderhulp Afrika

Ons doel is om weeskinderen in Oeganda een hoopvolle toekomst bieden door het geven van goed onderwijs en medische en geestelijke verzorging
Info Sinds 1 november 2018

Dit willen we oplossen

Kinderen die op jonge leeftijd ouders/verzorgers kwijtraken vervallen in veel opzichten in armoede. Armoede leidt tot 'overleven', leven zonder gezonde sociale omgang en vooruitzichten. Onze oplossing ligt in hoogwaardig onderwijs en begeleiding tot zelfstandige volwassenheid.

Dit is waar we trots op zijn

+ De holistische zorg die wij kunnen bieden aan de (wees)kinderen + Het langdurige contact tussen onze sponsors en 'hun' kinderen in Oeganda + Onze transparantie en de korte lijnen tussen sponsors en doelgroep + Onze minimale overheadkosten + Onze Oegandese zorgmedewerkers

Dit willen we bereiken
Een hoopvolle toekomst voor individuele weeskinderen door:
+ Basisonderwijs, middelbaar onderwijs, beroepsonderwijs
+ Mentale stabiliteit en gezonde relaties
+ Vermogen om in de eigen levensbehoeften te voorzien
Een zorgorganisatie die groeit naar financiële onafhankelijkheid.
Dit gaven we uit in 2018 € 436.559
 • Wervingskosten 3%
 • Kosten administratie en beheer 7%
 • Maatschappelijk doel 91%
Zo bereiken we ons doel
 1. Wij investeren in (wees)kinderen en in zorgprofessionals. Onze kindsponsoren nemen op afstand de rol over van weggevallen familierelaties.
 2. Wij investeren in gebouwen die ons doel ondersteunen: schoollokalen, bibliotheken, sanitaire voorzieningen, keuken, eetzaal en een kliniek
 3. Wij investeren in Oegandees personeel en in onderwijsvernieuwing, schoolboeken, materialen voor vakonderwijs en buitenschoolse activiteiten.
 4. In Nederland investeren wij in communicatie via sociale media, voor werving van nieuwe supporters en versterking van bestaande relaties.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 395.697
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 486.057
 • Organisaties zonder winststreven 2%
 • Overig 3%
 • Particulieren 95%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 137.409
 • Bestemmingsreserves 31% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 33% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Continuïteitsreserve 36% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Oeganda
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl