print PDF
CBF Erkenningspaspoort

KNRM

Mensen redden en helpen. Snel, professioneel en kosteloos.
Info Sinds 1 juli 1998

Dit willen we oplossen

De KNRM redt en helpt mensen op zee en op het ruime binnenwater.

Dit is waar we trots op zijn

Jaarlijks varen de reddingboten van de KNRM, met vrijwillige bemanning en onder alle weersomstandigheden ongeveer 2.000 keer uit, waarbij 3.000 mensen worden gered of geholpen. De KNRM voert dit belangrijke werk al sinds 1824 uit zonder overheidssteun.

Dit willen we bereiken
De KNRM streeft ernaar dat incidenten op zee en ruim water voorkomen worden. En als er toch ongelukken gebeuren, dat de gevolgen beperkt blijven. Als dat niet lukt, worden de mensen in nood effectief gered.
Dit gaven we uit in 2017 € 16.891.000
 • Maatschappelijk doel 81%
 • Wervingskosten 13%
 • Kosten administratie en beheer 6%
Zo bereiken we ons doel
 1. Het redden en helpen wordt uitgevoerd door 1300 vrijwilligers en 80 reddingboten, gestationeerd op 45 reddingstations in Nederland.
 2. De KNRM voert deze overheidstaak ongesubsidieerd uit.
 3. Met de inzet van modern materieel en professioneel opgeleide vrijwilligers wordt gered, geholpen en zo mogelijk voorkomen.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 13.669.000
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 8%
 • Aankoop en beheer 90%
 • Voorlichting en bewustwording 3%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 12.122.000
 • Particulieren 72%
 • Bedrijven 11%
 • Loterijen 0%
 • Organisaties zonder winststreven 7%
 • Subsidies 2%
 • Overig 8%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 110.847.000
 • Continuïteitsreserve 11% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 46% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 43% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 68 fte
Vrijwilligers 1.325
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl