Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


KNRM

Mensen redden en helpen; snel, professioneel en kosteloos.

Dit willen we oplossen

De KNRM redt en helpt mensen en dieren in nood, op zee, het ruime binnenwater. en diverse stranden, 24/7 en onder alle omstandigheden.

Dit is waar we trots op zijn

Jaarlijks varen de reddingboten van de KNRM, met vrijwillige bemanning en onder alle weersomstandigheden ongeveer 2.860 keer uit, waarbij 4.150 mensen en dieren worden gered of geholpen. De KNRM voert dit belangrijke werk al sinds 1824 uit zonder overheidssteun.

Medewerkers
68 fte
Vrijwilligers
1.453
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 1998

Dit willen we bereiken

De KNRM streeft ernaar dat incidenten op zee en ruim water voorkomen worden. En als er toch ongelukken gebeuren, dat de gevolgen beperkt blijven. Als dat niet lukt, worden de mensen in nood effectief gered.

Dit gaven we uit in 2021

€ 17.872.000

Maatschappelijk doel
81%
Werving
14%
Beheer en administratie
5%

Zo bereiken we ons doel

1. Het redden en helpen wordt uitgevoerd door 1400 vrijwilligers en 75 reddingboten, gestationeerd op 45 reddingstations in Nederland.
2. De KNRM voert deze overheidstaak ongesubsidieerd uit.
3. Met de inzet van modern materieel en professioneel opgeleide vrijwilligers wordt gered, geholpen en zo mogelijk voorkomen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 14.454.000

Aankoop en beheer
93%
(Directe) dienst- en hulpverlening
6%
Voorlichting en bewustwording
2%

Zo komen wij aan ons geld

De KNRM is voor inkomsten volledig afhankelijk van inkomsten uit fondsenwerving, verhuur activa en beleggingsinkomsten. De KNRM ontvangt geen overheidssubsidie.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 19.656.000

Particulieren
87%
Verkopen en overig
5%
Bedrijven
5%
Organisaties zonder winststreven
2%
Subsidies
1%
Loterijen
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 132.088.000

Bestemmingsreserves
46%
Bestemmingsfondsen
44%
Continuïteitsreserve
10%