print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

KNRM

Mensen redden en helpen. Snel, professioneel en kosteloos.
Info Sinds 1 juli 1998

Dit willen we oplossen

De KNRM redt en helpt mensen op zee en op het ruime binnenwater.

Dit is waar we trots op zijn

Jaarlijks varen de reddingboten van de KNRM, met vrijwillige bemanning en onder alle weersomstandigheden ongeveer 2.860 keer uit, waarbij 4.150 mensen en dieren worden gered of geholpen. De KNRM voert dit belangrijke werk al sinds 1824 uit zonder overheidssteun.

Dit willen we bereiken
De KNRM streeft ernaar dat incidenten op zee en ruim water voorkomen worden. En als er toch ongelukken gebeuren, dat de gevolgen beperkt blijven. Als dat niet lukt, worden de mensen in nood effectief gered.
Dit gaven we uit in 2020 € 18.845.000
 • Maatschappelijk doel 80%
 • Werving 15%
 • Beheer en administratie 5%
Zo bereiken we ons doel
1. Het redden en helpen wordt uitgevoerd door 1400 vrijwilligers en 80 reddingboten, gestationeerd op 45 reddingstations in Nederland.
2. De KNRM voert deze overheidstaak ongesubsidieerd uit.
3. Met de inzet van modern materieel en professioneel opgeleide vrijwilligers wordt gered, geholpen en zo mogelijk voorkomen.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 15.108.000
 • Aankoop en beheer 93%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 6%
 • Voorlichting en bewustwording 2%
Zo komen wij aan ons geld
De KNRM is voor inkomsten volledig afhankelijk van donaties en schenkingen van particuliere donateurs, bedrijven, stichtingen en fondsen. De KNRM ontvangt geen overheidssubsidie.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 15.046.000
 • Particulieren 79%
 • Bedrijven 8%
 • Verkopen en overig 6%
 • Organisaties zonder winststreven 5%
 • Subsidies 1%
 • Loterijen 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 120.168.000
 • Bestemmingsfondsen 45%
 • Bestemmingsreserves 44%
 • Continuïteitsreserve 11%
Medewerkers Info 66 fte
Vrijwilligers Info 1.424
Sector Welzijn
Doelgroepen 2 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl