Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Kolewa

Zoveel mogelijk kansarme kinderen en jong-volwassenen, van de armste eilanden van Indonesië, van medische hulp en onderwijs voorzien.

Dit willen we oplossen

Veel kinderen in Indonesië met een fysieke handicap of beperking hebben geen toegang tot medische zorg. Wij willen dat zij hulp krijgen en kunnen opgroeien als ieder ander kind en zo volledig mogelijk kunnen meedoen in hun thuissituatie en niet buitengesloten worden op school.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn een kleine organisatie, dat is onze kracht. Door onze persoonlijke betrokkenheid handelen we direct. Geen lange trajecten maar direct aan de slag. We zijn creatief in het vinden van oplossingen en gaan door tot een positief resultaat is bereikt, daar zijn we trots op.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Indonesië

Sinds 1 augustus 2020

Dit willen we bereiken

Wij willen dat kinderen en jongeren met een handicap de kans krijgen volwaardig mee te draaien in de maatschappij en voorkomen dat deze kinderen door hun handicap of uiterlijk in een leven van isolement en verwaarlozing terecht komen en zonder scholing opgroeien.

Dit gaven we uit in 2021

€ 202.955

Maatschappelijk doel
98%
Werving
1%
Beheer en administratie
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Identificeren van kinderen met een medische hulpbehoefte zoals schisis, brandwonden, spina bifida of waterhoofd en vervolgens hulp bieden.
2. Gebarentaallessen dove- en slechthorende kinderen. Zorgen dat zij naar speciaal onderwijs kunnen en ouders ondersteunen bij de communicatie.
3. Ondersteuning van gemeenschappen door verspreiden van waterfilters voor mensen die geen toegang hebben tot schoon drinkwater.
4. Deelnemen aan gezondheidsprojecten bij het KNO-spreekuur, we maken hoortesten mogelijk en stellen hoorapparaten beschikbaar.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 198.198

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Stichting Kolewa draait volledig op donaties (van vermogensfondsen, bedrijven, serviceclubs en particulieren). De stichting is een platte organisatie en kent een lage overhead (max. tussen 5% en 7%).

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 210.413

Organisaties zonder winststreven
69%
Particulieren
31%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 193.809

Bestemmingsreserves
96%
Overige reserves
4%