print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Koninklijke Hondenbescherming

Een beter leven met en voor de hond!
Info Sinds 1 augustus 2006

Dit willen we oplossen

Verwaarlozing en mishandeling van honden, door ondersteuning van het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling. Onvoldoende kennis over honden, wat leidt tot ondoordachte aanschaf en gedrag dat een probleem is voor hond, baas en samenleving.

Dit is waar we trots op zijn

Voorlichting die zich ook richt op minder bereikbare doelgroepen, zoals video's en animaties. Opvang van oudere honden die in andere asielen regelmatig niet meer worden opgevangen vanwege hun leeftijd. Bouwen aan expertise die dierenmishandeling remt, nu en in de toekomst.

Dit willen we bereiken
De Koninklijke Hondenbescherming gelooft dat samenleven tussen mens en hond beter kan en moet. Daarom is haar missie welzijn van honden in Nederland te vergroten en verantwoord hondenbezit te stimuleren, zodat voor de hond, de hondenbezitter en de omgeving het leven rijker wordt.
Dit gaven we uit in 2018 € 616.406
 • Wervingskosten 2%
 • Kosten administratie en beheer 20%
 • Maatschappelijk doel 78%
Zo bereiken we ons doel
 1. We ondersteunen het LED, een expertisecentrum dat dierenmishandeling tegengaat en voorkomt.
 2. Oudere honden die hun thuis kwijtraken, zijn bij ons welkom. We geven ze een warme mand in een van de huiskamers en zoeken een nieuw thuis.
 3. Voorlichting staat aan de basis van hondenwelzijn. Wij proberen met anderen, die mensen te bereiken die nu ondoordacht een hond kopen.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 481.565
 • Onderzoek 0%
 • Lobby en belangenbehartiging 11%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 44%
 • Voorlichting en bewustwording 45%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 601.088
 • Overig 1%
 • Particulieren 99%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 8.202.123
 • Bestemmingsfondsen 3%
 • Continu├»teitsreserve 9%
 • Bestemmingsreserves 89%
Medewerkers Info 4 fte
Vrijwilligers 0
Sector Dieren
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl