print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Krajicek Foundation

De Krajicek Foundation motiveert jeugd in aandachtswijken om regelmatig te bewegen en daarmee een gezonde leefstijl te ontwikkelen.
Info Sinds 1 juli 2005

Dit willen we oplossen

Wij zetten ons in tegen groeiende bewegingsarmoede. In Nederland zijn er ruim 270.000 kinderen die in gezinnen leven waar er onvoldoende financiële middelen zijn om te kunnen sporten. Eén van de gevolgen is dat slechts 3% van kinderen in aandachtswijken voldoende beweegt.

Dit is waar we trots op zijn

Krajicek Scholarshipprogramma: jongeren uit aandachtswijken ontvangen een studiebeurs in ruil voor het organiseren van activiteiten op hun eigen Playground. Sinds de start in 2006 hebben wij ruim 2000 studiebeurzen uitgereikt en dit jaar zijn er 229 Scholarshippers actief.

Dit willen we bereiken
Wij begeleiden en motiveren kinderen in Nederlandse aandachtswijken om dicht bij huis met elkaar te spelen en te sporten. Op sociaal veilige speelplekken leggen we een sportieve basis voor de jeugd en dragen we bij aan de positieve ontwikkeling van jongeren uit aandachtswijken.
Dit gaven we uit in 2020 € 1.584.558
 • Maatschappelijk doel 84%
 • Werving 12%
 • Beheer en administratie 5%
Zo bereiken we ons doel
1. 1. Het scouten, begeleiden en opleiden van rolmodellen uit de wijk;
2. 2. Het organiseren van lokale, regionale en nationale beweegactiveiten;
3. 3. Het optimaal benutten van beweeglocaties en het bouwen van een sociaal netwerk in de wijk;
4. 4. Kennispartner op het gebied van georganiseerd sporten en spelen in de openbare buitenruimte.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 1.328.124
 • Recreatie, sport en wensvervulling 100%
Zo komen wij aan ons geld
De Krajicek Foundation ontvangt haar inkomsten uit het bedrijfsleven, (vermogens)fondsen, loterijen, particuliere donaties en eigen fondsenwervende activiteiten zoals het jaarlijkse Krajicek Foundation Gala.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 1.555.064
 • Loterijen 39%
 • Subsidies 27%
 • Organisaties zonder winststreven 22%
 • Bedrijven 10%
 • Verkopen en overig - 1%
 • Particulieren 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 4.264.185
 • Bestemmingsfondsen 71%
 • Continuïteitsreserve 24%
 • Overige reserves 4%
 • Bestemmingsreserves 1%
Medewerkers Info 9 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Welzijn
Doelgroepen 2 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl