Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Krajicek Foundation

De Krajicek Foundation motiveert jeugd in aandachtswijken om regelmatig te bewegen en daarmee een gezonde leefstijl te ontwikkelen.

Dit willen we oplossen

Wij zetten ons in tegen groeiende bewegingsarmoede. In Nederland zijn er ruim 270.000 kinderen die in gezinnen leven waar er onvoldoende financiële middelen zijn om te kunnen sporten. Eén van de gevolgen is dat slechts 3% van kinderen in aandachtswijken voldoende beweegt.

Dit is waar we trots op zijn

Krajicek Scholarshipprogramma: jongeren uit aandachtswijken ontvangen een studiebeurs in ruil voor het organiseren van activiteiten op hun eigen Playground. Sinds de start in 2006 hebben wij ruim 2000 studiebeurzen uitgereikt en dit jaar zijn er ruim 200 Scholarshippers actief.

Medewerkers
10 fte
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2005

Dit willen we bereiken

Wij begeleiden en motiveren kinderen in Nederlandse aandachtswijken om dicht bij huis met elkaar te spelen en te sporten. Op sociaal veilige speelplekken leggen we een sportieve basis voor de jeugd en dragen we bij aan de positieve ontwikkeling van jongeren uit aandachtswijken.

Dit gaven we uit in 2021

€ 3.820.252

Maatschappelijk doel
92%
Werving
6%
Beheer en administratie
2%

Zo bereiken we ons doel

1. 1. Het scouten, begeleiden en opleiden van rolmodellen uit de wijk;
2. 2. Het organiseren van lokale, regionale en nationale beweegactiveiten;
3. 3. Het optimaal benutten van beweeglocaties en het bouwen van een sociaal netwerk in de wijk;
4. 4. Kennispartner op het gebied van georganiseerd sporten en spelen in de openbare buitenruimte.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 3.508.297

Recreatie, sport en wensvervulling
100%

Zo komen wij aan ons geld

De Krajicek Foundation ontvangt haar inkomsten uit het bedrijfsleven, (vermogens)fondsen, loterijen, particuliere donaties en eigen fondsenwervende activiteiten zoals het jaarlijkse Krajicek Foundation Gala.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 3.837.233

Subsidies
61%
Loterijen
18%
Organisaties zonder winststreven
9%
Verkopen en overig
7%
Bedrijven
5%
Particulieren
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 4.261.667

Bestemmingsfondsen
61%
Continuïteitsreserve
28%
Bestemmingsreserves
11%