Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Landschap Overijssel

Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt het Overijsselse landschap met waarde voor mens, plant en dier.

Dit willen we oplossen

Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt het Overijsselse landschap met zijn bijzondere natuur en streekeigen historie met waarde voor mens, plant en dier om in te leven en om het te beleven. Daarmee verhogen wij de waarde van landschap voor de maatschappij.

Dit is waar we trots op zijn

Prachtige landschapskwaliteit in onze ca. 6.000 ha aan eigen terreinen. Prachtige landschapskwaliteit in het landelijk gebied, waar we samenwerken met 1.000'en boeren en buitenlui. Jaarlijks 7.500 actieve vrijwilligers die door Landschap Overijssel gefaciliteerd.

Medewerkers
52 fte
Vrijwilligers
7.500
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 oktober 2005

Dit willen we bereiken

Landschap Overijssel neemt haar verantwoordelijkheid voor het landschap en spoort anderen (waaronder grondeigenaren, vrijwilligers, overheden, bedrijfsleven en burgers) aan ook haar verantwoordelijkheid te nemen in bescherming, beheer en ontwikkeling van het landschap.

Dit gaven we uit in 2020

€ 10.028.659

Maatschappelijk doel
88%
Beheer en administratie
12%
Werving
0%

Zo bereiken we ons doel

1. Adviseren en stimuleren van grondeigenaren, bedrijfsleven, vrijwilligers en overige burgers om actief met landschapsbeheer bezig te zijn.
2. Betrekken van overheden, burgers en bedrijfsleven bij de waarden die landschap hen en de maatschappij biedt.
3. Agenderen van opgaven op het gebied van natuur, erfgoed en landschap bij overheden, burgers en bedrijfsleven.
4. Beheren, verwerven en ontwikkelen van eigen terreinen en gebouwen.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 8.857.562

(Directe) dienst- en hulpverlening
47%
Aankoop en beheer
45%
Educatie, opleidingen en cursussen
3%
Onderzoek
3%
Voorlichting en bewustwording
2%

Zo komen wij aan ons geld

Baten van particulieren: 3% Baten van bedrijven: 1% Baten van loterijorganisaties: 10% Bijdragen van overheden: 57% Baten van andere organisaties zonder winsttreven: 2% Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten: 26% Overige baten: 1%

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 10.942.294

Subsidies
57%
Verkopen en overig
28%
Loterijen
10%
Particulieren
3%
Organisaties zonder winststreven
2%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 3.411.645

Bestemmingsreserves
70%
Continuïteitsreserve
29%
Overige reserves
0%
Bestemmingsfondsen
0%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?