print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Landschap Overijssel

Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt het Overijsselse landschap met waarde voor mens, plant en dier.
Info Sinds 1 oktober 2005

Dit willen we oplossen

Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt het Overijsselse landschap met zijn bijzondere natuur en streekeigen historie met waarde voor mens, plant en dier om in te leven en om het te beleven. Daarmee verhogen wij de waarde van landschap voor de maatschappij.

Dit is waar we trots op zijn

Prachtige landschapskwaliteit in onze ca. 6.000 ha aan eigen terreinen. Prachtige landschapskwaliteit in het landelijk gebied, waar we samenwerken met 1.000'en boeren en buitenlui. Jaarlijks 7.000 actieve vrijwilligers die door Landschap Overijssel gefaciliteerd.

Dit willen we bereiken
Landschap Overijssel neemt haar verantwoordelijkheid voor het landschap en spoort anderen (waaronder grondeigenaren, vrijwilligers, overheden, bedrijfsleven en burgers) aan ook haar verantwoordelijkheid te nemen in bescherming, beheer en ontwikkeling van het landschap.
Dit gaven we uit in 2017 € 9.108.414
 • Maatschappelijk doel 85%
 • Wervingskosten 1%
 • Kosten administratie en beheer 14%
Zo bereiken we ons doel
 1. Adviseren en stimuleren van grondeigenaren, bedrijfsleven, vrijwilligers en overige burgers om actief met landschapsbeheer bezig te zijn.
 2. Betrekken van overheden, burgers en bedrijfsleven bij de waarden die landschap hen en de maatschappij biedt.
 3. Agenderen van opgaven op het gebied van natuur, erfgoed en landschap bij overheden, burgers en bedrijfsleven.
 4. Beheren, verwerven en ontwikkelen van eigen terreinen en gebouwen.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 7.736.400
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 20%
 • Aankoop en beheer 65%
 • Voorlichting en bewustwording 4%
 • Onderzoek 7%
 • Educatie, opleidingen en cursussen 4%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 8.815.802
 • Particulieren 4%
 • Bedrijven 2%
 • Loterijen 13%
 • Subsidies 55%
 • Organisaties zonder winststreven 2%
 • Overig 24%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 5.500.901
 • Continuïteitsreserve 19% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 52% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 7% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 22% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 50 fte
Vrijwilligers 7.500
Sector Natuur en milieu
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl