Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Landschapsbeheer Groningen

Samenwerken aan een mooi cultuurlandschap van de provincie Groningen

Dit willen we oplossen

Behoud, beheer en ontwikkeling van het karakteristieke landschap in de provincie Groningen en de daarbij behorende flora en fauna en haar erfgoed.

Dit is waar we trots op zijn

Karakteristieken in het landschap worden beheerd en onderhouden. Daarmee wordt de ecologische en cultuurhistorische waarden behouden en behoud de provincie Groningen zijn eigen identiteit.

Medewerkers
39 fte
Vrijwilligers
2.476
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 april 2005

Dit willen we bereiken

Stimuleren van de betrokkenheid van haar bewoners en vrijwilligers. Bevorderen van de beleefbaarheid van het landschap. Uitvoeren en coördineren van een duurzaam beheer van het landschap Ontwikkelen en realiseren/uitvoeren van herstel en ontwikkelingsprojecten in het landschap

Dit gaven we uit in 2021

€ 3.832.042

Maatschappelijk doel
87%
Beheer en administratie
10%
Werving
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Uitvoeren van herstel- en beheer werkzaamheden in het landschap en de daarbij behorende landschapselementen
2. Stimuleren en coördineren van het vrijwilligerswerk in het landschap
3. Samenwerking tussen betrokken partijen bevorderen in het landschap
4. Begeleiden van het vrijwilligerswerk en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het landschap

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 3.320.226

Aankoop en beheer
100%

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten komen voor een groot deel door het subsidies en bijdrage eigenaren/derden uit projecten. Daarnaast ontvangen wij bijdragen van donateurs en anderen die ons een warm hart toedragen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 4.183.940

Subsidies
61%
Verkopen en overig
35%
Loterijen
4%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 367.335

Herwaarderingsreserve
65%
Continuïteitsreserve
35%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?