print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Stichting Landschapsbeheer Groningen

Samenwerken aan een mooi cultuurlandschap van de provincie Groningen
Info Sinds 1 april 2005

Dit willen we oplossen

Behoud, beheer en ontwikkeling van het karakteristieke landschap in de provincie Groningen en de daarbij behorende flora en fauna en haar erfgoed.

Dit is waar we trots op zijn

Karakteristieken in het landschap worden beheerd en onderhouden. Daarmee wordt de ecologische en cultuurhistorische waarden behouden en behoud de provincie Groningen zijn eigen identiteit.

Dit willen we bereiken
Stimuleren van de betrokkenheid van haar bewoners en vrijwilligers. Bevorderen van de beleefbaarheid van het landschap. Uitvoeren en coördineren van een duurzaam beheer van het landschap Ontwikkelen en realiseren/uitvoeren van herstel en ontwikkelingsprojecten in het landschap
Dit gaven we uit in 2020 € 3.986.653
  • Maatschappelijk doel 86%
  • Beheer en administratie 10%
  • Werving 5%
Zo bereiken we ons doel
1. Uitvoeren van herstel- en beheer werkzaamheden in het landschap en de daarbij behorende landschapselementen
2. Stimuleren en coördineren van het vrijwilligerswerk in het landschap
3. Samenwerking tussen betrokken partijen bevorderen in het landschap
4. Begeleiden van het vrijwilligerswerk en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het landschap
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 3.417.718
  • Aankoop en beheer 100%
Zo komen wij aan ons geld
Onze inkomsten komen voor een groot deel door het subsidies en bijdrage eigenaren/derden uit projecten. Daarnaast ontvangen wij bijdragen van donateurs en anderen die ons een warm hart toedragen.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 3.838.793
  • Subsidies 71%
  • Verkopen en overig 24%
  • Loterijen 5%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 15.437
  • Herwaarderingsreserve 52%
  • Continuïteitsreserve - 48%
Medewerkers Info 35 fte
Vrijwilligers Info 1.686
Sector Natuur en milieu
Doelgroepen 11 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl