Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Learn! Foundation

Onderwijs in Kenia. Wij steunen scholen en hun leerlingen met schooluniformen, lesmateriaal, voedsel alsmede na- en bijscholing voor leraren

Dit willen we oplossen

De Learn! Foundation draagt bij aan verbetering van onderwijs in met name Kenia. Dit doen we omdat onderwijs de belangrijkste troef is om als individu te groeien. En omdat educatie de meest duurzame basis biedt om, zowel als individu als gemeenschap, armoede te ontstijgen.

Dit is waar we trots op zijn

Alles in overleg met lokale partnerorg. doen, én vanuit de vraag van community en de ouders. Hun vraag is leidend voor onze activiteiten hier. Een mooi resultaat is de samenwerking met Wilde Ganzen voor het bouwen van de Makonjemare School.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Kenia

Sinds 1 maart 2017

Dit willen we bereiken

Kinderen helpen naar school te gaan. Dit doen wij door o.a. school te bouwen / uit te breiden, leraren de kans op verbetering van hun onderwijsskills te bieden door bijscholing aan te bieden. En: verstrekking van schooluniformen, het initiëren van een voedselprogramma op school.

Dit gaven we uit in 2021

€ 29.500

Maatschappelijk doel
98%
Beheer en administratie
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Fondsenwerving ism organisaties als Wilde Ganzen, Vastenactie, onze ambassadeurs, bij bedrijven, scholen, particulieren en vermogensfondsen.
2. Sponsoractiviteiten met scholen, kerken en bedrijven. Wij zoeken hierin ook de samenwerking met andere stichtingen en fondsen.
3. Actief op social, samenwerking met Wilde Ganze, spreken bij lokale organisaties, bedrijven en particulieren bij onze plannen betrekken.
4. Actief benaderen van bedrijven om hen te betrekken bij onze fondsenwerving in het kader van MVO.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 28.818

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Donaties van bedrijven, particulieren, stichtingen, fondsen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 46.177

Bedrijven
52%
Particulieren
47%
Organisaties zonder winststreven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 48.431

Overige reserves
78%
Bestemmingsreserves
22%