print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Learn! Foundation

Onderwijs (basis- en voortgezet onderw) voor kansarme kinderen in Kenia zien wij als belangrijkste troef om armoede te ontstijgen.
Info Sinds 1 maart 2017

Dit willen we oplossen

De Learn! Foundation draagt bij aan verbetering van onderwijs in met name Kenia. Dit doen we omdat onderwijs de belangrijkste troef is om als individu te groeien. En omdat educatie de meest duurzame basis biedt om, zowel als individu als gemeenschap, armoede te ontstijgen.

Dit is waar we trots op zijn

Alles in overleg met lokale partnerorg. doen, én vanuit de vraag van community en de ouders. Hun vraag is leidend voor onze activiteiten hier. Een mooi resultaat is de samenwerking met Wilde Ganzen voor het bouwen van de Makonjemare School en de samenwerking met Vastenactie Ned.

Dit willen we bereiken
Kinderen helpen naar school te gaan. Dit doen wij door o.a. school te bouwen / uit te breiden, leraren de kans op verbetering van hun onderwijsskills te bieden door bijscholing aan te bieden. En: verstrekking van schooluniformen, het initiëren van een voedselprogramma op school.
Dit gaven we uit in 2020 € 32.664
  • Maatschappelijk doel 98%
  • Beheer en administratie 2%
Zo bereiken we ons doel
1. Fondsenwerving ism organisaties als Wilde Ganzen, Vastenactie én onze ambassadeurs, bij bedrijven, scholen, particulieren, vermogensfondsen.
2. Sponsoractiviteiten met scholen, kerken en bedrijven. Wij zoeken hierin ook de samenwerking met andere stichtingen en fondsen.
3. Actief op social, als gastspreker bij lokale organisaties optreden, bijv. in het kader van de Vastenactie / 40 dagen tijd en bij KBO/PCOB.
4. Actief benaderen van bedrijven om hen te betrekken bij onze fondsenwerving in het kader van MVO.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 32.113
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Zo komen wij aan ons geld
Donaties van bedrijven, particulieren, stichtingen, fondsen.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 28.734
  • Bedrijven 54%
  • Particulieren 31%
  • Organisaties zonder winststreven 15%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 31.753
  • Overige reserves 97%
  • Bestemmingsreserves 3%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers Info 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 2 doelgroepen
Actief in Kenia

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl