print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Leger des Heils Fondsenwerving

Het Leger des Heils doet wat het gelooft: "God dienen is mensen dienen en mensen dienen is God dienen"
Info Sinds 1 januari 1999

Dit willen we oplossen

Veel mensen kunnen niet voldoen aan de vaak hoge en ingewikkelde eisen van de Nederlandse samenleving. Er bestaat armoede, uitsluiting en eenzaamheid. Tegelijkertijd is er vraag naar zingeving, spiritualiteit en verbondenheid. Er staat druk op persoonlijke levens en de planeet.

Dit is waar we trots op zijn

Onze laagdrempeligheid en doementaliteit. Wij zijn onvoorwaardelijk betrokken bij mensen zonder helper. Wij zijn in Nederland actief vanuit 393 vestigingen, w.o. hulpverleningslocaties, buurthuiskamers, (kleding)winkels en geloofsgemeenschappen. Wij zijn in 135 landen actief.

Dit willen we bereiken
Voor iedereen een dak boven het hoofd, genoeg voedsel, iets te doen hebben en een nieuwe kans bij foute keuzen. Onderlinge betrokkenheid, persoonlijke aandacht en voor wie dit wil een geestelijk thuis. Publieke aandacht voor een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving.
Dit gaven we uit in 2020 € 526.800.000
 • Maatschappelijk doel 98%
 • Werving 1%
 • Beheer en administratie 0%
Zo bereiken we ons doel
1. Bieden van huisvesting, maatschappelijke ondersteuning, gezondheids- en jeugdzorg en reclassering; ook als de overheid niet alles betaalt.
2. Actief zijn in buurten op de gebieden vrije tijd, zingeving en geloofsorientatie en aangaan/herstellen van relaties.
3. Persoonlijke ontwikkeling van mensen door trainingen op gebied van wonen, leven en werken. Bieden van werk en arbeidsreïntegratieplaatsen.
4. Voeren van publiekscampagnes, deelname aan maatschappelijk debat en medefinanciering van ontwikkelingsprojecten en innovaties duurzaamheid.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 517.500.000
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 99%
 • Evangelisatie en zending 1%
 • Voorlichting en bewustwording 0%
Zo komen wij aan ons geld
De exploitatie-omvang van alle activiteiten bedroeg in 2020 € 526,8 miljoen waarvan € 487,8 miljoen via overheids(subsidie)regelingen. Niet gesubsidieerde activiteiten ad € 39 miljoen werden gedekt vanuit bijdragen van particulieren, bedrijven, organisaties en opbrengst verkopen.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 532.800.000
 • Subsidies 87%
 • Verkopen en overig 6%
 • Particulieren 6%
 • Organisaties zonder winststreven 0%
 • Loterijen 0%
 • Bedrijven 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 150.400.000
 • Continuïteitsreserve 54%
 • Bestemmingsreserves 32%
 • Bestemmingsfondsen 10%
 • Overige reserves 4%
Medewerkers Info 5.147 fte
Vrijwilligers Info 8.500
Sector Welzijn
Doelgroepen 20 doelgroepen
Actief in 27 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl