print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Leprastichting

Wij werken aan een wereld zonder lepra en zonder uitsluiting als gevolg van een handicap.
Info Sinds 1 juli 1997

Dit willen we oplossen

Ieder jaar komen er wereldwijd nog steeds meer dan 200.000 nieuwe leprapatiënten bij. Hun leven, en dat van hun familie, wordt ontwricht door de handicaps en sociale uitsluiting die het gevolg zijn van deze eeuwenoude ziekte.

Dit is waar we trots op zijn

Door recente innovaties kunnen we nu ingrijpen voordat de eerste symptomen van lepra zichtbaar worden. Daarmee voorkomen we dat iemand die recent besmet is geraakt ook echt lepra krijgt en ook verder anderen zou kunnen besmetten. Dit brengt het einde van lepra steeds dichterbij.

Dit willen we bereiken
Een wereld zonder lepra en zonder uitsluiting als gevolg van een handicap.
Dit gaven we uit in 2018 € 10.476.000
 • Maatschappelijk doel 83%
 • Wervingskosten 11%
 • Kosten administratie en beheer 5%
Zo bereiken we ons doel
 1. Vroegtijdig opsporen en behandelen van lepra
 2. Lepra voorkomen door risicogroepen preventief te behandelen
 3. Bevorderen van volwaardige deelname aan de maatschappij door mensen met een lichamelijke beperking, ongeacht de oorzaak daarvan
 4. Wetenschappelijk onderzoek naar innovatieve doorbraken in leprabestrijding en inclusieve ontwikkeling
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 8.710.000
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 94%
 • Voorlichting en bewustwording 6%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 11.249.000
 • Particulieren 60%
 • Loterijen 12%
 • Subsidies 8%
 • Organisaties zonder winststreven 19%
 • Overig 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 20.096.000
 • Continuïteitsreserve 19% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 42% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 40% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 26 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 8 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl