print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Leprastichting

Wij werken aan een wereld zonder lepra en zonder uitsluiting als gevolg van een handicap.
Info Sinds 1 juli 1997

Dit willen we oplossen

Ieder jaar komen er wereldwijd nog steeds meer dan 200.000 nieuwe leprapatiënten bij. Hun leven, en dat van hun familie, wordt ontwricht door de handicaps en sociale uitsluiting die het gevolg zijn van deze eeuwenoude ziekte.

Dit is waar we trots op zijn

Door recente innovaties kunnen we nu ingrijpen voordat de eerste symptomen van lepra zichtbaar worden. Daarmee voorkomen we dat iemand die recent besmet is geraakt ook echt lepra krijgt en ook verder anderen zou kunnen besmetten. Dit brengt het einde van lepra steeds dichterbij.

Dit willen we bereiken
Een wereld zonder lepra en zonder uitsluiting als gevolg van een handicap.
Dit gaven we uit in 2020 € 11.189.387
 • Maatschappelijk doel 81%
 • Werving 14%
 • Beheer en administratie 5%
Zo bereiken we ons doel
1. Vroegtijdig opsporen en behandelen van lepra
2. Lepra voorkomen door risicogroepen preventief te behandelen
3. Bevorderen van volwaardige deelname aan de maatschappij door mensen met een beperking veroorzaakt door lepra
4. Wetenschappelijk onderzoek naar innovatieve doorbraken in leprabestrijding en inclusieve ontwikkeling
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 9.054.864
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 85%
 • Onderzoek 8%
 • Voorlichting en bewustwording 6%
Zo komen wij aan ons geld
Donaties: € 2,5 miljoen Erfenissen en legaten: € 1,9 miljoen Nationale Postcode Loterij: € 1,35 miljoen Overheden: € 0,65 miljoen Institutionele donoren: € 1,8 miljoen
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 10.401.598
 • Particulieren 60%
 • Organisaties zonder winststreven 20%
 • Loterijen 13%
 • Subsidies 5%
 • Verkopen en overig 1%
 • Bedrijven 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 17.236.482
 • Bestemmingsreserves 46%
 • Bestemmingsfondsen 29%
 • Continuïteitsreserve 25%
Medewerkers Info 30 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 5 doelgroepen
Actief in 8 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl