Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Leprastichting

Wij werken aan een wereld zonder lepra en zonder uitsluiting als gevolg van een handicap.

Dit willen we oplossen

Ieder jaar komen er wereldwijd nog steeds meer dan 200.000 nieuwe leprapatiënten bij. Hun leven, en dat van hun familie, wordt ontwricht door de handicaps en sociale uitsluiting die het gevolg zijn van deze eeuwenoude ziekte.

Dit is waar we trots op zijn

Door recente innovaties kunnen we nu ingrijpen voordat de eerste symptomen van lepra zichtbaar worden. Daarmee voorkomen we dat iemand die recent besmet is geraakt ook echt lepra krijgt en ook verder anderen zou kunnen besmetten. Dit brengt het einde van lepra steeds dichterbij.

Medewerkers
30 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 1997

Dit willen we bereiken

Een wereld zonder lepra en zonder uitsluiting als gevolg van een handicap.

Dit gaven we uit in 2020

€ 11.189.387

Maatschappelijk doel
81%
Werving
14%
Beheer en administratie
5%

Zo bereiken we ons doel

1. Vroegtijdig opsporen en behandelen van lepra
2. Lepra voorkomen door risicogroepen preventief te behandelen
3. Bevorderen van volwaardige deelname aan de maatschappij door mensen met een beperking veroorzaakt door lepra
4. Wetenschappelijk onderzoek naar innovatieve doorbraken in leprabestrijding en inclusieve ontwikkeling

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 9.054.864

(Directe) dienst- en hulpverlening
85%
Onderzoek
8%
Voorlichting en bewustwording
6%

Zo komen wij aan ons geld

Donaties, Erfenissen en legaten (51%), Nationale Postcode Loterij (14%), Non profit organisaties (25%), overheden (6%), overig (4%).

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 10.401.598

Particulieren
60%
Organisaties zonder winststreven
20%
Loterijen
13%
Subsidies
5%
Verkopen en overig
1%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 17.236.482

Bestemmingsreserves
46%
Bestemmingsfondsen
29%
Continuïteitsreserve
25%