print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Leprazending

Ons doel: leprabesmetting stoppen binnen nu en 15 jaar. En zolang het nodig is, helpen we mensen met lepra hun leven te herstellen.
Info Sinds 1 januari 2000

Dit willen we oplossen

Wij gáán voor een lepravrije wereld. Elke 2 minuten krijgt iemand de diagnose lepra. De leprabacterie tast huid en zenuwen aan en leidt tot verminking en handicaps. Ook worden velen uit angst en gediscrimineerd. Wij willen leprapatiënten helpen een waardig leven op te bouwen.

Dit is waar we trots op zijn

Leprapatiënten worden vaak door familie, buren en overheden in deze landen vergeten, genegeerd of buitengesloten. We zijn er trots op dat wij samen met onze donateurs oog voor hen hebben en hen helpen hun leefsituatie daadwerkelijk te verbeteren. Samen stoppen we lepra.

Dit willen we bereiken
Geen leprabesmetting meer in 2035! Van daaruit werken we toe naar een wereld zonder lepra – geen handicaps en geen discriminatie meer. Zolang het nodig is, helpen we leprapatiënten hun leven te herstellen.
Dit gaven we uit in 2019 € 2.105.751
 • Maatschappelijk doel 70%
 • Werving 23%
 • Beheer en administratie 7%
Zo bereiken we ons doel
1. Het stoppen van de overdracht van lepra door snelle opsporing en behandeling van leprapatiënten en preventieve behandeling van naasten.
2. Zorg en behandeling van de gevolgen en complicaties van lepra, hersteloperaties, hulpmiddelen bij handicaps.
3. We bestrijden discriminatie en geven sociale en economische hulp om een zelfstandig en waardig leven in de maatschappij mogelijk te maken.
4. We geven hygiënetrainingen, voorlichting, scholing en werken samen met overheden en andere organisaties.
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 1.474.560
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 70%
 • Voorlichting en bewustwording 30%
Zo komen wij aan ons geld
Leprazending werft giften van particulieren, kerken en bedrijven, ontvangt soms nalatenschappen, bijdragen van vermogensfondsen en andere organisaties zonder winstoogmerk en subsidies.
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 2.027.781
 • Particulieren 74%
 • Organisaties zonder winststreven 24%
 • Bedrijven 2%
 • Verkopen en overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 382.149
 • Overige reserves 53%
 • Continuïteitsreserve 46%
 • Bestemmingsfondsen 1%
Medewerkers Info 7 fte
Vrijwilligers Info 16
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 8 doelgroepen
Actief in 8 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl