print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Leprazending

Elke twee minuten krijgt iemand de diagnose: ‘jij hebt lepra’. We willen de verwoestende ziekte lepra voorgoed verslaan.
Info Sinds 1 januari 2000

Dit willen we oplossen

Mensen met lepra horen bij de meest kwetsbaren in onze wereld. Vaak worden zij gediscrimineerd of verstoten. Zonder behandeling veroorzaakt lepra ernstige handicaps. Ons doel is om lepra voorgoed te verslaan en mensen met lepra te bevrijden van hun ziekte.

Dit is waar we trots op zijn

We hebben wereldwijd al bijna 150 jaar oog voor leprapatiënten: we bieden hen zorg, aandacht en hoop op een betere toekomst. De laatste 15 jaar is het aantal nieuwe patiënten met een derde gedaald. Wereldwijd werken we samen toe naar een wereld zonder lepra.

Dit willen we bereiken
Geen leprabesmetting meer in 2035. Van daaruit werken we toe naar een lepravrije wereld: geen handicaps en geen discriminatie meer.
Dit gaven we uit in 2020 € 2.299.879
 • Maatschappelijk doel 69%
 • Werving 24%
 • Beheer en administratie 7%
Zo bereiken we ons doel
1. Vroegtijdig opsporen: vroegtijdige opsporing is essentieel om besmetting en handicaps te voorkomen.
2. Snel behandelen: binnen drie dagen na behandeling is iemand niet meer besmettelijk.
3. Verspreiding stoppen: door het geven van goede voorlichting én door naasten van leprapatiënten preventief te behandelen stopt verspreiding.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 1.592.290
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 68%
 • Voorlichting en bewustwording 32%
Zo komen wij aan ons geld
Het werk van Leprazending wordt gesteund door donateurs, kerken, bedrijven, bijdragen van vermogensfondsen en andere organisaties zonder winstoogmerk en subsidies.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 2.414.668
 • Particulieren 68%
 • Organisaties zonder winststreven 30%
 • Bedrijven 1%
 • Verkopen en overig 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 487.315
 • Overige reserves 53%
 • Continuïteitsreserve 46%
 • Bestemmingsfondsen 1%
Medewerkers Info 8 fte
Vrijwilligers Info 10
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 8 doelgroepen
Actief in 9 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl