print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Leprazending

Het doel van Leprazending is het uitroeien van de oorzaken en gevolgen van lepra, met speciale aandacht voor het herstellen van levens.
Info Sinds 1 januari 2000

Dit willen we oplossen

We willen voorkomen dat mensen nog met lepra worden besmet. Daarnaast willen we de slechte leefomstandigheden van leprapatiënten in Afrika en Azië (gezondheid, handicaps, uitsluiting, discriminatie etc.) verbeteren.

Dit is waar we trots op zijn

Leprapatiënten worden vaak door familie, buren en overheden in deze landen vergeten, genegeerd of zelfs buitengesloten. We zijn er trots op dat wij oog voor hen hebben en hun leefsituatie daadwerkelijk kunnen verbeteren ('Leprazending herstelt levens')

Dit willen we bereiken
Het stoppen van lepra (Zero Leprosy) door het stoppen van besmetting met lepra, stoppen van handicaps door lepra en het stoppen van discriminatie vanwege lepra! Dit leidt tot betere leefomstandigheden van leprapatiënten in Afrika en Azië.
Dit gaven we uit in 2018 € 1.982.891
 • Maatschappelijk doel 72%
 • Wervingskosten 21%
 • Kosten administratie en beheer 7%
Zo bereiken we ons doel
 1. Het stoppen van de overdracht van lepra door snelle opsporing en behandeling van leprapatiënten en preventieve behandeling van hun naasten.
 2. Zorg en behandeling van de gevolgen en complicaties door lepra.
 3. Hersteloperaties en hulpmiddelen voor gehandicapt geraakte leprapatiënten
 4. Bestrijding van discriminatie en sociale en economische hulp om een zelfstandig en waardig leven in de maatschappij mogelijk te maken.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 1.437.112
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 75%
 • Voorlichting en bewustwording 25%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 2.209.288
 • Particulieren 68%
 • Bedrijven 1%
 • Organisaties zonder winststreven 30%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 466.549
 • Continuïteitsreserve 38% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Overige reserves 34% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 28% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 6 fte
Vrijwilligers 16
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 14 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl