print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Leprazending

Leprazending herstelt levens
Info Sinds 1 januari 2000

Dit willen we oplossen

de slechte leefomstandigheden van leprapatiënten in Afrika en Azie (gezondheid, handicaps, uitsluiting, discriminatie etc.).

Dit is waar we trots op zijn

leprapatiënten worden vaak door de reguliere gezondheidszorg in deze landen 'vergeten' of gemeden. We zijn er trots op dat wij oog voor hen hebben en hun leefsituatie daadwerkelijk kunnen verbeteren ('Leprazending herstelt levens')

Dit willen we bereiken
betere leefomstandigheden van leprapatiënten in Afrika en Azië.
Dit gaven we uit in 2017 € 2.177.646
 • Maatschappelijk doel 77%
 • Wervingskosten 18%
 • Kosten administratie en beheer 5%
Zo bereiken we ons doel
 1. opsporing van leprapatiënten
 2. medicijnen en medische zorg
 3. hersteloperaties en hulpmiddelen voor gehandicapt geraakte leprapatiënten
 4. sociale en economische hulp om terugkeer in de maatschappij mogelijk te maken
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 1.671.694
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 79%
 • Voorlichting en bewustwording 21%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 2.245.113
 • Particulieren 68%
 • Bedrijven 0%
 • Organisaties zonder winststreven 31%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 249.117
 • Continuïteitsreserve 45% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsfondsen 55% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 5 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 14 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl