print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Liliane Fonds

Het Liliane Fonds opent de wereld voor een kind met een handicap.
Info Sinds 1 januari 1997

Dit willen we oplossen

Armoede is de grootste veroorzaker van handicaps. Vooral kinderen zijn kwetsbaar voor handicaps door ondervoeding, onwetendheid, onvoldoende medische zorg en slechte sanitaire voorzieningen. Een handicap leidt weer tot nog meer armoede. Wij willen deze vicieuze cirkel doorbreken.

Dit is waar we trots op zijn

In 2019 boden we steun op maat aan 76.580 kinderen. Samen met onze partners brachten we een verandering op gang in het leven van deze kinderen, die voor de meesten het verschil betekent tussen een leven in de marge en een leven met anderen en ruimte voor ontwikkeling.

Dit willen we bereiken
Een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook kinderen met een handicap die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Hun leven heeft de hoogst haalbare kwaliteit.
Dit gaven we uit in 2019 € 20.958.168
 • Maatschappelijk doel 83%
 • Werving 14%
 • Beheer en administratie 3%
Zo bereiken we ons doel
1. We verminderen de belemmeringen die een direct gevolg van de handicap zijn en maken kinderen weerbaar en zelfbewust.
2. We verminderen de belemmeringen die kinderen ondervinden doordat hun omgeving niet op hun participatie is ingesteld.
3. We versterken lokale organisaties zodat ze voldoende deskundig en toegerust zijn om de strategie uit te voeren.
4. We pleiten voor borging van de belangen van mensen met een handicap in het Nederlandse beleid voor internationale samenwerking.
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 17.428.255
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 91%
 • Voorlichting en bewustwording 9%
Zo komen wij aan ons geld
Onze steun aan ruim 76.000 kinderen met een beperking is alleen mogelijk doordat op hun beurt duizenden mensen, bedrijven, stichtingen en organisaties ons willen ondersteunen (partnerschappen, particuliere donateurs en institutionele fondsenwerving).
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 20.803.897
 • Particulieren 74%
 • Organisaties zonder winststreven 18%
 • Loterijen 7%
 • Bedrijven 1%
 • Subsidies 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 15.529.691
 • Bestemmingsreserves 65%
 • Continuïteitsreserve 35%
 • Bestemmingsfondsen 0%
Medewerkers Info 49 fte
Vrijwilligers Info 116
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 3 doelgroepen
Actief in 27 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl