Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Liliane Fonds

Het Liliane Fonds opent de wereld voor een kind met een handicap.

Dit willen we oplossen

Armoede is de grootste veroorzaker van handicaps. Vooral kinderen zijn kwetsbaar voor handicaps door ondervoeding, onwetendheid, onvoldoende medische zorg en slechte sanitaire voorzieningen. Een handicap leidt weer tot nog meer armoede. Wij willen deze vicieuze cirkel doorbreken.

Dit is waar we trots op zijn

In 2020 boden we steun op maat aan 65.502 kinderen. Samen met onze partners brachten we een verandering op gang in het leven van deze kinderen, die voor de meesten het verschil betekent tussen een leven in de marge en een leven met anderen en ruimte voor ontwikkeling.

Medewerkers
50 fte
Vrijwilligers
109
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 1997

Dit willen we bereiken

Een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook kinderen met een handicap die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Hun leven heeft de hoogst haalbare kwaliteit.

Dit gaven we uit in 2020

€ 22.180.920

Maatschappelijk doel
83%
Werving
14%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

1. We verminderen de belemmeringen die een direct gevolg van de handicap zijn en maken kinderen weerbaar en zelfbewust.
2. We verminderen de belemmeringen die kinderen ondervinden doordat hun omgeving niet op hun participatie is ingesteld.
3. We versterken lokale organisaties zodat ze voldoende deskundig en toegerust zijn om de strategie uit te voeren.
4. We pleiten voor borging van de belangen van mensen met een handicap in het Nederlandse beleid voor internationale samenwerking.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 18.392.331

(Directe) dienst- en hulpverlening
90%
Voorlichting en bewustwording
10%

Zo komen wij aan ons geld

Onze steun aan kinderen met een beperking is alleen mogelijk doordat op hun beurt duizenden mensen, bedrijven, stichtingen en organisaties ons willen ondersteunen (partnerschappen, particuliere donateurs en institutionele fondsenwerving).

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 21.402.130

Particulieren
74%
Organisaties zonder winststreven
17%
Loterijen
6%
Bedrijven
2%
Subsidies
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 14.748.586

Bestemmingsreserves
57%
Continuïteitsreserve
36%
Bestemmingsfondsen
7%