Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Liliane Fonds

Een inclusieve samenleving waarin kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden gelijke rechten en kansen hebben.

Dit willen we oplossen

Armoede is de grootste veroorzaker van handicaps. Vooral kinderen zijn kwetsbaar voor handicaps door ondervoeding, onwetendheid, onvoldoende medische zorg en slechte sanitaire voorzieningen. Een handicap leidt weer tot nog meer armoede. Wij willen deze vicieuze cirkel doorbreken.

Dit is waar we trots op zijn

in 2021 boden we steun op maat aan ruim 57.000 kinderen samen met onze lokale partners. We betrokken daarbij de verzorgers en omgeving van het kind. Ook in tijden van corona lukte ons dat: samen met onze partners zetten we in op nieuwe technieken en extra hulp.

Medewerkers
56 fte
Vrijwilligers
102
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 1997

Dit willen we bereiken

We doorbreken de vicieuze cirkel van armoede en handicap door kinderen en hun ouders weerbaar te maken en zo zelfstandig mogelijk deel te laten nemen aan de maatschappij. We spreken overheden aan op hun verantwoordelijkheden. Want meedoen is geen gunst, maar een recht.

Dit gaven we uit in 2021

€ 23.677.073

Maatschappelijk doel
84%
Werving
13%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

1. We verminderen de belemmeringen die een direct gevolg van de handicap zijn en maken kinderen weerbaar en zelfbewust.
2. We verminderen de belemmeringen die kinderen ondervinden doordat hun omgeving niet op hun participatie is ingesteld.
3. We versterken lokale organisaties zodat ze voldoende deskundig en toegerust zijn om de strategie uit te voeren.
4. We pleiten voor borging van de belangen van mensen met een handicap bij lokale en internationale overheden en organisaties.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 19.963.854

(Directe) dienst- en hulpverlening
90%
Voorlichting en bewustwording
10%

Zo komen wij aan ons geld

Onze steun aan kinderen met een beperking is alleen mogelijk doordat op hun beurt duizenden mensen (particuliere donateurs > 70% van de inkomsten), bedrijven, stichtingen en organisaties (institutionele donoren) ons werk steunen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 22.365.105

Particulieren
72%
Organisaties zonder winststreven
18%
Loterijen
6%
Subsidies
3%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 13.458.571

Bestemmingsreserves
51%
Continuïteitsreserve
45%
Bestemmingsfondsen
4%