Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting het Limburgs Landschap

Zorgen voor het duurzame behoud van karakteristieke landschappen in Limburg met bijbehorende natuur en erfgoed voor en met de samenleving.

Dit willen we oplossen

We zorgen voor het duurzame behoud karakteristieke landschappen in Limburg met de bijbehorende natuur en erfgoed. We doen dat voor en ook met de samenleving. Zo dragen we bij aan een leefbaar Limburg ook voor de generaties na ons.

Dit is waar we trots op zijn

Het professioneel beheer van ruim 9000 hectare natuur in Limburg. Het restaureren, verduurzamen en herbestemmen van (zeer vervallen) monumenten. We worden gesteund door heel veel vrijwilligers, donateurs, bedrijven, fondsen en overheden.

Medewerkers
67 fte
Vrijwilligers
600
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2004

Dit willen we bereiken

Bescherming waardevolle landschappen met bijbehorende natuur- en erfgoedwaarden door ze aan te kopen, te ontwikkelen of te restaureren en duurzaam te beheren. Belangrijk is dat mensen dit kunnen beleven, we stellen onze gebieden open en geven onze gebouwen een herbestemming.

Dit gaven we uit in 2021

€ 15.563.672

Maatschappelijk doel
96%
Beheer en administratie
3%
Werving
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Het in eigendom verwerven, herstellen, beheren, exploiteren en verantwoord toegankelijk maken van natuurgebieden en (rijks)monumenten.
2. Het betrekken van overheden, particulieren en bedrijven bij ons werk door ze te informeren en om hulp te vragen.
3. Beïnvloeding van de overheid en andere maatschappelijke actoren, waarbij we zo veel mogelijk de samenwerking zoeken.
4. Het communiceren over ons werk via traditionele en social media, gericht op het verkrijgen van draagvlak en financiering voor ons werk.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 14.922.424

Aankoop en beheer
94%
Voorlichting en bewustwording
6%

Zo komen wij aan ons geld

Subsidies van overheden (ongeveer de helft), bijdragen van fondsen als Postcodeloterij en Prins Bernhard Cultuurfonds, eigen inkomsten (bijvoorbeeld uit verpachten van gronden, verhuur vakantiewoningen en horeca), donaties en nalatenschappen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 15.319.849

Subsidies
50%
Verkopen en overig
32%
Particulieren
8%
Loterijen
6%
Organisaties zonder winststreven
2%
Bedrijven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 11.010.934

Continuïteitsreserve
54%
Bestemmingsreserves
44%
Bestemmingsfondsen
2%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?