Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting het Limburgs Landschap

Zorgen voor het duurzame behoud van karakteristieke landschappen in Limburg met bijbehorende natuur en erfgoed voor en met de samenleving.

Dit willen we oplossen

De biodiversiteit gaat nog steeds achteruit. Veel monumentaal erfgoed heeft een slechte staat van onderhoud. De Limburgse identiteit staat daarmee ook onder druk. Overheden, bedrijven en burgers doen hier te weinig aan, vaak uit kennisgebrek of ontbreken handelingsperspectief.

Dit is waar we trots op zijn

Het professioneel beheer van ruim 9000 hectare natuur in Limburg. Het restaureren, verduurzamen en herbestemmen van (zeer vervallen) monumenten. We worden gesteund door heel veel vrijwilligers, donateurs, bedrijven, fondsen en overheden.

Medewerkers
67 fte
Vrijwilligers
600
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2004

Dit willen we bereiken

Een gezonde toekomst voor de Limburgse natuur en het monumentaal erfgoed en deze door openstelling en herbestemming beleefmaar maken voor iedereen. Daarmee willen we bijdragen aan een provincie Limburg waar het goed leven, wonen en werken is.

Dit gaven we uit in 2020

€ 12.612.530

Maatschappelijk doel
95%
Beheer en administratie
3%
Werving
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Het in eigendom verwerven, herstellen, beheren, exploiteren en verantwoord toegankelijk maken van natuurgebieden en (rijks)monumenten.
2. Het betrekken van overheden, particulieren en bedrijven bij ons werk door ze te informeren en om hulp te vragen.
3. Beïnvloeding van de overheid en andere maatschappelijke actoren, waarbij we zo veel mogelijk de samenwerking zoeken.
4. Het communiceren over ons werk via traditionele en social media, gericht op het verkrijgen van draagvlak en financiering voor ons werk.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 11.953.443

Aankoop en beheer
94%
Voorlichting en bewustwording
6%

Zo komen wij aan ons geld

Subsidies van overheden (ongeveer de helft), bijdragen van fondsen als Postcodeloterij en Prins Bernhard Cultuurfonds, eigen inkomsten (bijvoorbeeld uit verpachten van gronden, verhuur vakantiewoningen en horeca), donaties en nalatenschappen.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 11.936.044

Subsidies
47%
Verkopen en overig
32%
Particulieren
10%
Loterijen
8%
Organisaties zonder winststreven
1%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 10.306.765

Continuïteitsreserve
51%
Bestemmingsreserves
47%
Bestemmingsfondsen
2%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?