print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Limburgs Landschap

Zorgen voor duurzame behoud van karakteristieke landschappen in Limburg met bijbehorende natuur en erfgoed voor en met de samenleving.
Info Sinds 1 januari 2004

Dit willen we oplossen

Natuur biedt rust en recreatiemogelijkheden. Daarnaast is natuur belangrijk voor biodiversiteit, gezonde leefomgeving en economie. In Nederland is de biodiversiteit, afgemeten aan kwaliteit en kwantiteit van natuur, afgenomen tot circa 15 procent van de oorspronkelijke situatie.

Dit is waar we trots op zijn

Het veiligstellen van bijna 9000 hectare natuur in Limburg. Het restaureren en herbestemmen van zeer vervallen monumenten.

Dit willen we bereiken
Een verdere achteruitgang van de omvang van natuur en biodiversiteit te stoppen, omwille van de natuur zelf als ten behoeve van het geestelijk en lichamelijk welzijn van de mens. Een leefbaar Limburg ook voor generaties na ons.
Dit gaven we uit in 2019 € 15.692.823
 • Maatschappelijk doel 96%
 • Beheer en administratie 3%
 • Werving 1%
Zo bereiken we ons doel
1. Het in eigendom of anderszins verwerven, beheren, exploiteren en verantwoord toegankelijk stellen van natuurgebieden en (rijks)monumenten.
2. Het bijeenbrengen van gelden nodig ter bereiking van het doel.
3. Bemoeiingen bij- en samenwerking met de overheid en alle daartoe in aanmerking komende instellingen en particulieren
4. Het geven van voorlichting, adviezen en het bedrijven van activiteiten op het terrein van public relations.
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 15.048.368
 • Aankoop en beheer 95%
 • Voorlichting en bewustwording 5%
Zo komen wij aan ons geld
Subsies van overheden, bijdragen van organisaties o.a. Postcodeloterij, huren en pachten o.a. verhuur van grond, monumentale panden, vakantiewoningen en horecapanden, donaties en nalatenschappen, verkoop van producten (hout en vee), entree en horeca van Kasteeltuinen Arcen
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 14.686.500
 • Subsidies 51%
 • Verkopen en overig 34%
 • Particulieren 7%
 • Loterijen 6%
 • Bedrijven 1%
 • Organisaties zonder winststreven 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 10.161.033
 • Continuïteitsreserve 52%
 • Bestemmingsreserves 48%
 • Bestemmingsfondsen 1%
Medewerkers Info 68 fte
Vrijwilligers Info 600
Sector Natuur en milieu
Doelgroepen 2 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl