print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Longfonds

Samen strijden om longziekten de wereld uit te krijgen en van belang zijn voor mensen met een longziekte
Info Sinds 1 januari 1997

Dit willen we oplossen

Er zijn meer dan 1 miljoen mensen met een longziekte. Astma is de grootste chronische ziekte onder kinderen. Een longziekte is nog niet te genezen. De impact van een longziekte op het dagelijks leven van een patiënt en de maatschappij is enorm.

Dit is waar we trots op zijn

Ons pleidooi voor een Nationaal Plan Gezonde Lucht. De Tweede kamer nam de motie aan voor het Schone Lucht Akkoord, waarbij gezondheid een belangrijke plek inneemt.

Dit willen we bereiken
Astma bij kinderen voorkomen, kapotte longen repareren en er voor zorgen dat mensen met een longziekte zich sterk en veerkrachtig voelen en het leven kunnen leiden dat ze graag willen.
Dit gaven we uit in 2017 € 16.903.362
 • Maatschappelijk doel 80%
 • Wervingskosten 16%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. Bundeling van kennis en inzichten van excellente longonderzoekers wereldwijd en echte oplossingen voor patiënten mogelijk maken
 2. Bevorderen van eigen regie van longpatiënten door onder andere voorlichting en 'leren van elkaar'
 3. Aanpakken van vieze lucht in Nederland door politieke lobby, aansprekende campagnes en samenwerking met partners
 4. Zorgen dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien door o.a. plekken waar veel kinderen komen zoals speeltuinen rookvrij te maken
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 13.537.982
 • Voorlichting en bewustwording 28%
 • Onderzoek 47%
 • Lobby en belangenbehartiging 26%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 13.622.385
 • Particulieren 76%
 • Bedrijven 3%
 • Loterijen 11%
 • Organisaties zonder winststreven 2%
 • Subsidies 7%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017 Info € 10.508.516
 • Continuïteitsreserve 74% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 26% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 1% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 77 fte
Vrijwilligers 715
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl