Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Longfonds

We willen zorgen dat longziekten de wereld uitgaan en bijdragen aan een gezonder en gelukkiger leven voor mensen met een longziekte.

Dit willen we oplossen

In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen een longziekte. De impact hiervan op hun leven is groot, net als op hun naasten en de maatschappij. Toch zijn longziekten vaak niet zichtbaar. Het Longfonds wil het onzichtbare zichtbaar maken, want longen zijn relevant en longziekten urgent

Dit is waar we trots op zijn

Ons internationale programma Longfonds | Accelerate, waar topinstituten, -onderzoekers en maatschappelijke partners samenwerken aan een versnelde doorbraak voor ongeneeslijke longziekten. Gezondheid in Schone Lucht Akkoord, initiatiefnemer Gezondheidsfondsen voor RookVrij,

Medewerkers
74 fte
Vrijwilligers
27.000
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 1997

Dit willen we bereiken

We willen - dat mensen met een longziekte sterk staan en zelf de regie houden over hun eigen leven; - een wereld waar gezond leven normaal is: rookvrij en met gezonde lucht; - en dat astma bij kinderen wordt voorkomen en kapotte longen kunnen worden gerepareerd.

Dit gaven we uit in 2021

€ 17.456.127

Maatschappelijk doel
74%
Werving
21%
Beheer en administratie
5%

Zo bereiken we ons doel

1. Bevorderen van eigen regie van mensen met een longziekte door voorlichting en ‘leren van elkaar’.
2. Zorgen dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien door plekken waar zij veel komen zoals speeltuinen rookvrij te maken.
3. Aanpakken van vieze lucht in Nederland door politieke lobby, aansprekende campagnes en samenwerking met partners.
4. Medische doorbraken stimuleren door excellente longonderzoekers wereldwijd te verbinden zodat echte oplossingen mogelijk worden.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 12.864.667

Onderzoek
54%
Lobby en belangenbehartiging
24%
Voorlichting en bewustwording
22%

Zo komen wij aan ons geld

Via particulieren (collecte, donateurs, nalatenschappen), bedrijven, loterijorganisaties, subsidies van overheden en andere organisaties zonder winststreven.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 14.281.439

Particulieren
76%
Loterijen
14%
Subsidies
5%
Bedrijven
3%
Organisaties zonder winststreven
2%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 7.329.143

Continuïteitsreserve
87%
Bestemmingsreserves
13%