print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Longfonds

Samen strijden om longziekten de wereld uit te krijgen en van belang zijn voor mensen met een longziekte
Info Sinds 1 januari 1997

Dit willen we oplossen

In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen een longziekte. De impact hiervan op hun leven is groot, net als op hun naasten en de maatschappij. Toch zijn longziekten vaak niet zichtbaar. Het Longfonds wil het onzichtbare zichtbaar maken, want longen zijn relevant en longziekten urgent

Dit is waar we trots op zijn

Ons internationale programma Longfonds | Accelerate, waar topinstituten, -onderzoekers en maatschappelijke partners samenwerken aan een versnelde doorbraak voor ongeneeslijke longziekten.

Dit willen we bereiken
We willen
- dat mensen met een longziekte sterk staan en zelf de regie houden over hun eigen leven;
- een wereld waar gezond leven normaal is: rookvrij en met gezonde lucht;
- en dat astma bij kinderen wordt voorkomen en kapotte longen kunnen worden gerepareerd.
Dit gaven we uit in 2018 € 17.128.665
 • Maatschappelijk doel 82%
 • Wervingskosten 14%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. Bevorderen van eigen regie van mensen met een longziekte door voorlichting en ‘leren van elkaar’.
 2. Zorgen dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien door plekken waar zij veel komen zoals speeltuinen rookvrij te maken.
 3. Aanpakken van vieze lucht in Nederland door politieke lobby, aansprekende campagnes en samenwerking met partners.
 4. Medische doorbraken stimuleren door excellente longonderzoekers wereldwijd te verbinden zodat echte oplossingen mogelijk worden.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 14.033.392
 • Voorlichting en bewustwording 25%
 • Onderzoek 51%
 • Lobby en belangenbehartiging 24%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 17.089.569
 • Particulieren 79%
 • Bedrijven 3%
 • Loterijen 9%
 • Subsidies 8%
 • Organisaties zonder winststreven 1%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 10.479.714
 • Continuïteitsreserve 74% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 7% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 4% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 15% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 80 fte
Vrijwilligers 4.672
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl