Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Lymevereniging

De Lymevereniging streeft naar 't voorkomen en (h)erkennen van tekenbeetziekten en betere zorg voor (chronische) Lymepatiënten.

Dit willen we oplossen

Jaarlijks worden 1,5 miljoen mensen gebeten door een teek, het belang van (h)erkenning van tekenbeetziekten neemt toe. Er is een groeiende patientengroep die na een tekenbeet chronisch ziek wordt. Dit heeft verregaande individuele en maatschappelijke consequenties.

Dit is waar we trots op zijn

De gerealiseerde patientenparticipatie in een aantal wetenschappelijke Lyme-onderzoeken. Deze participatie is innoverend en hoopvol. Dit fenomeen staat in de kinderschoenen en moet verder worden uitontwikkeld, zodat Lymepatiënten in de toekomst meer invloed hebben Lyme-onderzoek.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
60
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2016

Dit willen we bereiken

De Lymevereniging behartigt de belangen van (potentiële) Lymepatiënten in al haar facetten. We willen een beter preventie-, diagnose-, behandel- en zorgbeleid dat optimaal aansluit bij de behoeften van de (potentiële) patiënten.

Dit gaven we uit in 2021

€ 125.878

Maatschappelijk doel
69%
Beheer en administratie
31%

Zo bereiken we ons doel

1. financieel: Lymfefonds opzet is gestart tbv patiënten ondersteuning en onderzoek
2. sociaal: Ondersteuning via telefonische informatiedienst, sociale media, lotgenotencontacten
3. onderzoek: patientenparticipatie maximaliseren
4. maatschappelijk: opkomen voor (h)erkenning en correcte bejegening van Lymepatienten

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 87.241

Voorlichting en bewustwording
78%
(Directe) dienst- en hulpverlening
14%
Lobby en belangenbehartiging
7%

Zo komen wij aan ons geld

2100 leden die contributie betalen. Subsidie van Fonds PGO en giften en donaties.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 136.699

Particulieren
54%
Subsidies
37%
Verkopen en overig
10%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 144.979

Bestemmingsreserves
100%