Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Macheo Nederland

Macheo wil zoveel mogelijk kinderen uit de sloppenwijken en het platteland van Thika (Kenia) helpen met een menswaardig bestaan.

Dit willen we oplossen

Veel kinderen in de sloppenwijken en het platteland van Thika (Kenia) hebben weinig kansen op een menswaardig bestaan. Eenvoudigweg doordat ze de pech hebben dat ze op die plek zijn geboren. Deze kwetsbare kinderen hebben scholing nodig, een gezonde maaltijd en een veilige plek.

Dit is waar we trots op zijn

Het lukt ons steeds beter om precies de juiste hulp te bieden en te meten of onze aanpak daadwerkelijk effect heeft. Dat gebeurt via onze unieke, zelfontwikkelde methode, waarmee we zeer kosten-efficiënt kunnen werken. We passen het principe van ‘effective giving’ toe.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Kenia

Sinds 1 februari 2020

Dit willen we bereiken

Macheo kan nu 25.000 kinderen per jaar helpen; Ten opzichte van vorig jaar een groei in lijn met onze ambitie en doelstellingen. Door precies de juiste hulp te bieden en het effect ervan te meten, kan Macheo heel efficiënt werken en meer kinderen een betere toekomst bieden.

Dit gaven we uit in 2021

€ 614.301

Maatschappelijk doel
99%
Beheer en administratie
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Macheo kijkt naar de specifieke omstandigheden van elk kind in zijn geheel. Wat is nodig, hoe organiseren we zo slim mogelijk de juiste hulp
2. Onze medewerkers begeleiden gezinnen, geven steun en training aan moeders en tienermoeders.
3. Gezinnen krijgen hulp bij het opzetten van bedrijfjes, waardoor ze zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
4. Kinderen krijgen een veilige plek om op te groeien, zoveel mogelijk bij de ouders of familie. Macheo biedt schoolmaaltijden en voedzame pap.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 605.450

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

D.m.v. de inzet van ons netwerk benaderen wij organisaties, bedrijven en particulieren over de mogelijkheden om ons werk te ondersteunen. Wij benaderen (particuliere) fondsen met het verzoek specifieke interventies te financieren. Wij zijn zeer actief op sociale media.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 607.549

Organisaties zonder winststreven
77%
Particulieren
19%
Bedrijven
4%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 131.831

Bestemmingsreserves
59%
Continuïteitsreserve
40%
Overige reserves
- 1%