print PDF
CBF Erkenningspaspoort

MAF Nederland

Info Sinds 1 juli 2001

Dit willen we oplossen

Vervoer in gebieden die niet of nauwelijks bereikbaar zijn, vanwege natuurlijke barrieres, oorlog en geweld, catastrofes.

Dit is waar we trots op zijn

In 2017 kwam de reactie van de lokale bevolking in Kalimantan en Papoea in Indonesie op de aanpassing van de wetgeving, waardoor de MAF vliegtuigen niet mochten vliegen. Massale en spontane protesten om MAF te behouden en uit Papoea werd zelf een delegatie naar Djakarta gestuurd.

Dit willen we bereiken
Onze doelstelling daarin is tweeledig:
-hulpverlenen of gebied van medische zorg, voedsel en opbouw samenleving
-het verbreiden van het Evangelie tot aan de uitersten van de aarde
Dit gaven we uit in 2017 € 5.226.034
 • Maatschappelijk doel 84%
 • Wervingskosten 12%
 • Kosten administratie en beheer 5%
Zo bereiken we ons doel
 1. Onze vliegtuigen beschikbaar stellen voor organisaties die bovenstaande doelstelling onderschrijven
 2. In een aantal landen de bevolking helpen zich te kunnen verplaatsen, meestal om economische en medische redenen
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 4.376.704
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 92%
 • Voorlichting en bewustwording 8%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 5.586.669
 • Particulieren 59%
 • Bedrijven 11%
 • Organisaties zonder winststreven 30%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 3.196.855
 • Continuïteitsreserve 17% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 1% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 82% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 12 fte
Vrijwilligers 158
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 29 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl