print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Make-A-Wish® Nederland

We believe a single wish transforms lives
Info Sinds 1 juli 1999

Dit willen we oplossen

Angst, zorgen en ziekenhuisbehandelingen voeren de boventoon voor kinderen met een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte. Het vervullen van hun allerliefste wens geeft deze kinderen en hun directe omgeving kracht. Zodat zij sterker de toekomst in kunnen gaan.

Dit is waar we trots op zijn

Het openen van een eigen interactieve themakamer in het Prinses Maxima Centrum waardoor wij het werk van Make A Wish onder de aandacht brengen zowel bij kinderen , ouders als medische staf.

Dit willen we bereiken
Wij vervullen dagelijks wensen op maat. Uniek voor ieder kind. Dat doen we vanuit een netwerk van vrijwilligers, sponsors, donateurs en zorgprofessionals. Met hun inzet, steun en creativiteit werken we samen aan kracht en een betere toekomst voor álle ernstig zieke kinderen.
Dit gaven we uit in 2017 € 6.088.606
 • Maatschappelijk doel 67%
 • Wervingskosten 25%
 • Kosten administratie en beheer 8%
Zo bereiken we ons doel
 1. Het optimaliseren van het wensproces door het implementeren van de wishjourney waardoor wij impact van de wensvervulling effectiever maken.
 2. Het intensiveren van het relatiebeheer bij de academische ziekenhuizen door de inzet van vrijwilligers.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 4.109.535
 • Voorlichting en bewustwording 23%
 • Recreatie, ontspanning en vakanties 77%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 6.502.336
 • Particulieren 65%
 • Bedrijven 22%
 • Loterijen 8%
 • Organisaties zonder winststreven 5%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 3.417.000
 • Continuïteitsreserve 97% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 3% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 28 fte
Vrijwilligers 350
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl