Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Mama Cash

Gelijke rechten voor vrouwen, meisjes, trans- en intersekse-personen waarbij ze baas zijn over hun eigen lichaam en toekomst

Dit willen we oplossen

Wereldwijd worden vrouwen, meisjes, transgender- en intersekse-personen systematisch gediscrimineerd en achtergesteld, in wetten, instituties, gebruiken. Het ontbreekt hen vaak aan de middelen om zich te organiseren en zo ongelijkheid te bestrijden en op te komen voor hun rechten

Dit is waar we trots op zijn

Bijvoorbeeld: Met onze steun heeft de Home Based Women Worker’s Federation de levens van miljoenen vrouwen in Pakistan positief veranderd door hun werk wettelijk eindelijk erkend te krijgen. En: in de afgelopen 35 jaar wierven wij 66 miljoen euro voor 6000 moedige organisaties

Medewerkers
45 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 1998

Dit willen we bereiken

Een rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld waarin vrouwen, meisjes, transgenders en intersekse personen volledig en volwaardig deelnemen in alle maatschappelijke en economische sectoren en volledige zeggenschap hebben over hun eigen lichaam.

Dit gaven we uit in 2021

€ 15.842.744

Maatschappelijk doel
86%
Werving
9%
Beheer en administratie
6%

Zo bereiken we ons doel

1. Ons subsidieprogramma: Wij steunen groepen van vrouwen, meiden, transgenders en intersekse-personen met flexibel geld, kennis en netwerken
2. Vrouwenfondsen: Wij bieden gericht steun aan andere vrouwenfondsen, zodat zij kunnen groeien en aan invloed en effectiviteit winnen
3. Donorgemeenschap: Wij dringen bij fondsen erop aan meer en beter geld beschikbaar te maken voor vrouwen meiden trans- en intersekse-personen
4. Partnerschappen Wij werken samen met Nederlandse en buitenlandse organisaties die ook willen investeren in gelijke rechten voor deze groepen

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 13.578.973

(Directe) dienst- en hulpverlening
95%
Lobby en belangenbehartiging
5%

Zo komen wij aan ons geld

Wij krijgen donaties en giften van het (Nederlandse) publiek, de Postcodeloterij steunt ons, en we krijgen steun van institutionele donors.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 15.673.882

Subsidies
61%
Organisaties zonder winststreven
22%
Loterijen
9%
Particulieren
8%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 9.067.116

Bestemmingsfondsen
59%
ContinuĂŻteitsreserve
33%
Bestemmingsreserves
8%