print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Mama Cash

Gelijke rechten voor vrouwen, meisjes, trans- en intersekse-personen waarbij ze baas zijn over hun eigen lichaam en toekomst
Info Sinds 1 juli 1998

Dit willen we oplossen

Wereldwijd worden vrouwen, meisjes, transgender- en intersekse-personen systematisch gediscrimineerd en achtergesteld, in wetten, instituties, gebruiken. Het ontbreekt hen vaak aan de middelen om zich te organiseren en zo ongelijkheid te bestrijden en op te komen voor hun rechten

Dit is waar we trots op zijn

Bijvoorbeeld: Met onze steun heeft de Home Based Women Worker’s Federation de levens van miljoenen vrouwen in Pakistan positief veranderd door hun werk wettelijk eindelijk erkend te krijgen. En: in de afgelopen 35 jaar wierven wij 66 miljoen euro voor 6000 moedige organisaties

Dit willen we bereiken
Een rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld waarin vrouwen, meisjes, transgenders en intersekse personen volledig en volwaardig deelnemen in alle maatschappelijke en economische sectoren en volledige zeggenschap hebben over hun eigen lichaam.
Dit gaven we uit in 2018 € 15.490.657
 • Maatschappelijk doel 88%
 • Wervingskosten 8%
 • Kosten administratie en beheer 5%
Zo bereiken we ons doel
 1. Ons subsidieprogramma: Wij steunen groepen van vrouwen, meiden, transgenders en intersekse-personen met flexibel geld, kennis en netwerken
 2. Vrouwenfondsen: Wij bieden gericht steun aan andere vrouwenfondsen, zodat zij kunnen groeien en aan invloed en effectiviteit winnen
 3. Donorgemeenschap: Wij dringen bij fondsen erop aan meer en beter geld beschikbaar te maken voor vrouwen meiden trans- en intersekse-personen
 4. Partnerschappen Wij werken samen met Nederlandse en buitenlandse organisaties die ook willen investeren in gelijke rechten voor deze groepen
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 13.602.434
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 95%
 • Lobby en belangenbehartiging 5%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 17.744.015
 • Particulieren 12%
 • Loterijen 7%
 • Subsidies 56%
 • Organisaties zonder winststreven 25%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 9.813.084
 • Continuïteitsreserve 27% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 5% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 68% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 43 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 72 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl