print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Mama Cash

Gelijke rechten voor vrouwen, meisjes, trans- en intersekse-personen waarbij ze baas zijn over hun eigen lichaam en toekomst
Info Sinds 1 juli 1998

Dit willen we oplossen

Wereldwijd worden vrouwen, meisjes, transgender- en intersekse-personen systematisch gediscrimineerd en achtergesteld, in wetten, instituties, gebruiken. Het ontbreekt hen vaak aan de middelen om zich te organiseren en zo ongelijkheid te bestrijden en op te komen voor hun rechten

Dit is waar we trots op zijn

Bijvoorbeeld: Met onze steun heeft de Home Based Women Worker’s Federation de levens van miljoenen vrouwen in Pakistan positief veranderd door hun werk wettelijk eindelijk erkend te krijgen. En: in de afgelopen 35 jaar wierven wij 66 miljoen euro voor 6000 moedige organisaties

Dit willen we bereiken
Een rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld waarin vrouwen, meisjes, transgenders en intersekse personen volledig en volwaardig deelnemen in alle maatschappelijke en economische sectoren en volledige zeggenschap hebben over hun eigen lichaam.
Dit gaven we uit in 2020 € 15.268.961
 • Maatschappelijk doel 86%
 • Werving 9%
 • Beheer en administratie 5%
Zo bereiken we ons doel
1. Ons subsidieprogramma: Wij steunen groepen van vrouwen, meiden, transgenders en intersekse-personen met flexibel geld, kennis en netwerken
2. Vrouwenfondsen: Wij bieden gericht steun aan andere vrouwenfondsen, zodat zij kunnen groeien en aan invloed en effectiviteit winnen
3. Donorgemeenschap: Wij dringen bij fondsen erop aan meer en beter geld beschikbaar te maken voor vrouwen meiden trans- en intersekse-personen
4. Partnerschappen Wij werken samen met Nederlandse en buitenlandse organisaties die ook willen investeren in gelijke rechten voor deze groepen
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 13.128.243
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 94%
 • Lobby en belangenbehartiging 6%
Zo komen wij aan ons geld
Wij krijgen donaties en giften van het (Nederlandse) publiek, de Postcodeloterij steunt ons, en we krijgen steun van institutionele donors.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 14.148.276
 • Subsidies 57%
 • Organisaties zonder winststreven 19%
 • Loterijen 12%
 • Particulieren 12%
 • Verkopen en overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 8.875.042
 • Bestemmingsfondsen 65%
 • Continuïteitsreserve 31%
 • Bestemmingsreserves 4%
Medewerkers Info 44 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 2 doelgroepen
Actief in 72 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl