Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Medair Nederland

Medair verlicht sinds 1989 menselijk lijden en geeft levensreddende hulp aan miljoenen mensen wereldwijd.

Dit willen we oplossen

Medair biedt noodhulp en helpt bij wederopbouw in crisis- en conflictsituaties om zo levens te redden van mensen die het meeste risico lopen. Medair wil zo de meest kwetsbare groepen mensen bijstaan en helpen in vaak vergeten crisisgebieden in de wereld.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn er trots op dat we met de teams in Nederland en Zwitserland maar zeker ook met de veldteams, samen hebben kunnen werken. Samen hebben we meer dan 3,5 miljoen mensen geholpen in 2019.

Medewerkers
1 fte
Vrijwilligers
9
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 2017

Dit willen we bereiken

Medair biedt levensreddende hulp daar waar dit het hardst nodig is en biedt verschillende soorten noodhulp en herstel: gezondheidszorg en voeding, veilig water, sanitatie en hygiëne, onderdak en infrastructuur.

Dit gaven we uit in 2021

€ 388.964

Maatschappelijk doel
84%
Beheer en administratie
10%
Werving
6%

Zo bereiken we ons doel

1. We bieden levensreddende gezondheidszorg steun aan klinieken, vaccinatie van kinderen en zwangeren vrouwen noodvoedsel voedselzekerheid.
2. WASH: toegang tot veilig drinkwater, geven van nieuwe of betere latrine of wasgelegenheid en het geven van hygiene voorlichting
3. Onderdak en Infrastructuur: Noodonderdak bij rampen, herstel en training, onderkomens opknappen.
4. Innovatie door technologie: Innovatieve technologieën te gebruiken, GIS, mobiele technieken, informatie uitwisselen met andere NGOs.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 325.372

(Directe) dienst- en hulpverlening
89%
Voorlichting en bewustwording
8%
Overig
3%

Zo komen wij aan ons geld

Medair werft fondsen bij onder andere particulieren, bedrijven, kerken, overheden, familiefondsen en stichtingen. Medair gaat zorgvuldig om met elke euro om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken met levensreddende hulp.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 439.596

Particulieren
57%
Organisaties zonder winststreven
40%
Bedrijven
3%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 338.311

Continuïteitsreserve
94%
Bestemmingsfondsen
6%