print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Medi-Aid Holland Sri Lanka

Medi-Aid Holland Sri Lanka ondersteunt kansarme ouderen en gehandicapten in Sri Lanka in hun basisbehoeften en meer!
Info Sinds 1 augustus 2018

Dit willen we oplossen

Er is in Sri Lanka veel te weinig hulp en ondersteuning voor ouderen, gehandicapten en kansarmen.

Dit is waar we trots op zijn

Door het beschikbaar stellen van materialen directe resultaten voor scholen, gehandicapten en andere zorgbehoeftigen. Medi Aid is tevens trots op de bereikte resultaten met een minimaal budget. Tevens zijn wij trots op het feit dat onze inzet niet leidt tot afhankelijkheid

Alle cijfers komen uit het jaarverslag, deze cijfers zijn gevalideerd door het CBF.
Dit willen we bereiken
Medi-Aid biedt hulp en ondersteuning aan bovenstaande doelgroepen, door zorgverlening en onderwijs maar ook materieel en materiaal zoals bedden, rolstoelen en schoolmeubilair ter beschikking te stellen.
Dit gaven we uit in 2018 € 25.634
 • Kosten administratie en beheer 2%
 • Maatschappelijk doel 98%
Zo bereiken we ons doel
 1. tevens terug te lezen in werkplan 2019
 2. lesgeven (principe: teach the teacher)
 3. transporten van bedden, rolstoelen, schoolmeubilair naar SL
 4. Ondersteuning na calamiteiten zoals de Paasaanslagen in 2019
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 25.002
 • Overig 1%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 99%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 31.182
 • Overig 10%
 • Organisaties zonder winststreven 41%
 • Particulieren 50%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 10.524
 • Bestemmingsreserves 100%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Gezondheid
Actief in Sri Lanka
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl