print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Medical Checks for Children

Het bevorderen van de gezondheidssituatie van achtergestelde kinderen in moeilijke omstandigheden in samenwerking met lokale organisaties.
Info Sinds 1 februari 2011

Dit willen we oplossen

Het verbeteren van de gezondheidssituatie van achtergestelde kinderen in moeilijke omstandigheden.

Dit is waar we trots op zijn

In 2017 werden 8 missies uitgevoerd waar ruim 8500 kinderen medisch onderzocht werden en indien nodig behandeld door teams van onze vrijwilligers.

Dit willen we bereiken
Gedurende een aantal jaren streven wij erna om in de gebieden waar wij onze medical camps doen het aantal kinderen dat halfjaarlijks een antiwormpil krijgt in de communities te maximaliseren, basale concepten van hygiene volgens de normen van de WHO te implementeren.
Dit gaven we uit in 2017 € 44.142
 • Maatschappelijk doel 90%
 • Wervingskosten 5%
 • Kosten administratie en beheer 5%
Zo bereiken we ons doel
 1. Met een team van 10-12 vrijwilligers, waaronder minimaal 50% artsen, worden ongeveer 10.000 kinderen per jaar gecheckt op het gebied van
 2. lengte, gewicht, HB-waarde in het bloed, algemene lichamelijke gezondheid
 3. Daar waar nodig worden de kinderen voorzien van medicijnen en/of worden zij opgenomen in het lokale ziekenhuis ter controle.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 39.826
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 59.570
 • Particulieren 37%
 • Bedrijven 10%
 • Organisaties zonder winststreven 54%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 129.562
 • Continuïteitsreserve 93% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 1% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 6% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Gezondheid
Actief in 8 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl