print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Mensenkinderen

Mensenkinderen heeft hart voor mensen in nood en wil hen helpen met barmhartige daden en de blijde boodschap.
Info Sinds 1 oktober 2015

Dit willen we oplossen

Veel mensen in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië leven in bittere armoede en/of worden achtergesteld vanwege een handicap of ouderdom. Veel mensen in genoemde landen zijn niet bekend met Gods liefde en zorg. In Nederland zijn veel mensen onbekend met deze nood.

Dit is waar we trots op zijn

- Arme mensen krijgen hoop en toekomst tgv de praktische hulp (bijv. veld vol voedsel-pakket); studiesteun; een drachtige koe; drachtige schapen. Christenen hebben een eigen kerkgebouw van waaruit geestelijke en praktische hulp wordt geboden.

Dit willen we bereiken
Mensenkinderen heeft hart voor mensen in nood en biedt materiële hulp en immateriële hulp aan deze mensen zonder hierbij onderscheid te maken naar godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras of geslacht. Mensenkinderen geeft voorlichting in Nederland
Dit gaven we uit in 2020 € 3.908.934
  • Maatschappelijk doel 89%
  • Werving 7%
  • Beheer en administratie 4%
Zo bereiken we ons doel
1. Noodhulp en basiszorg voor de allerarmsten, ouderen en gehandicapten om de eerste nood te lenigen
2. Medische zorg voor mensen die dat niet kunnen betalen
3. Zorgen voor goed onderwijs voor kinderen. Inzetten voor lichamelijk en geestelijk welzijn van kinderen
4. Ondersteuning van kerken en christenen bij hun diaconale en missionaire taken
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 3.494.457
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 87%
  • Voorlichting en bewustwording 13%
Zo komen wij aan ons geld
Middels Direct Mail; sponsoring door particulieren/bedrijven/fondsen/kerken/scholen/stichtingen/verenigingen; erfstellingen en legaten.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 4.084.580
  • Particulieren 87%
  • Bedrijven 13%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 511.536
  • Continuïteitsreserve 54%
  • Overige reserves 39%
  • Bestemmingsreserves 7%
Medewerkers Info 5 fte
Vrijwilligers Info 3
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 20 doelgroepen
Actief in Albanië, Armenië en Moldavië

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl