Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Mensenkinderen

Mensenkinderen heeft hart voor mensen in nood en wil hen helpen met barmhartige daden en de blijde boodschap.

Dit willen we oplossen

Veel mensen in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië leven in bittere armoede en/of worden achtergesteld vanwege een handicap of ouderdom. Veel mensen in genoemde landen zijn niet bekend met Gods liefde en zorg. In Nederland zijn veel mensen onbekend met deze nood.

Dit is waar we trots op zijn

- Arme mensen krijgen hoop en toekomst tgv de praktische hulp (bijv. veld vol voedsel-pakket); studiesteun; een drachtige koe; drachtige schapen. Christenen hebben een eigen kerkgebouw van waaruit geestelijke en praktische hulp wordt geboden.

Medewerkers
5 fte
Vrijwilligers
1
Doelgroepen
Actief in
Albanië, Armenië en Moldavië

Sinds 1 oktober 2015

Dit willen we bereiken

Mensenkinderen heeft hart voor mensen in nood en biedt materiële hulp en immateriële hulp aan deze mensen zonder hierbij onderscheid te maken naar godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras of geslacht. Mensenkinderen geeft voorlichting in Nederland

Dit gaven we uit in 2021

€ 4.085.092

Maatschappelijk doel
91%
Werving
5%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Noodhulp en basiszorg voor de allerarmsten, ouderen en gehandicapten om de eerste nood te lenigen
2. Medische zorg voor mensen die dat niet kunnen betalen
3. Zorgen voor goed onderwijs voor kinderen. Inzetten voor lichamelijk en geestelijk welzijn van kinderen
4. Ondersteuning van kerken en christenen bij hun diaconale en missionaire taken

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 3.704.098

(Directe) dienst- en hulpverlening
89%
Voorlichting en bewustwording
11%

Zo komen wij aan ons geld

Middels Direct Mail; sponsoring door particulieren/bedrijven/fondsen/kerken/scholen/stichtingen/verenigingen; erfstellingen en legaten.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 4.115.599

Particulieren
79%
Organisaties zonder winststreven
16%
Bedrijven
4%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 542.043

Continuïteitsreserve
51%
Overige reserves
41%
Bestemmingsreserves
9%