Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Mercy Corps Netherlands

Wij verbinden mensen met de middelen en kansen die nodig zijn om in een stabiel en toekomstbestendig levensonderhoud te kunnen voorzien.

Dit willen we oplossen

Mercy Corps werkt in de frontlinie van de grootste crises van vandaag om een ​​toekomst van mogelijkheden te creëren, waarin iedereen zich kan ontwikkelen en kan groeien.

Dit is waar we trots op zijn

In drie jaar tijd hebben we in vier regio's programma's gelanceerd om humanitaire uitdagingen, klimaatverandering en economische ontwikkeling aan te pakken

Medewerkers
11 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 2022

Dit willen we bereiken

We willen gemeenschappen helpen met het vinden van oplossingen voor rampen, armoede en de gevolgen van klimaatverandering, zodat iedereen een welvarend bestaan op kan bouwen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 4.468.544

Maatschappelijk doel
91%
Beheer en administratie
8%
Werving
0%

Zo bereiken we ons doel

1. We verbinden gemeenschappen met middelen en kansen die ze nodig hebben om in een stabiel en toekomstbestendig levensonderhoud te voorzien

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 4.077.855

(Directe) dienst- en hulpverlening
97%
Lobby en belangenbehartiging
3%

Zo komen wij aan ons geld

Gelden worden verkregen door middel van het indienen van voorstellen uit overheidssubsidies, bedrijfsfondsen, stichtingen en trustfondsen

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 3.469.453

Organisaties zonder winststreven
98%
Subsidies
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.031.729

Overige reserves
52%
Continuïteitsreserve
48%