Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Metakids

Metakids strijdt voor een wereld waarin metabole ziekten behandelbaar zijn en hier geen kind meer aan hoeft te overlijden.

Dit willen we oplossen

Metabole ziekten zijn een van de grootste doodsoorzaken onder kinderen in Nederland. Ruim 10.000 gezinnen hebben een of meer kinderen die aan een metabole ziekte lijden. Geld voor onderzoek naar oplossingen is heel hard nodig. Onderzoek biedt deze kinderen hoop voor de toekomst.

Dit is waar we trots op zijn

Sinds de oprichting in 2005 heeft Metakids al € 6,5 miljoen aan onderzoek besteed. Met steun van de VriendenLoterij investeert Metakids in het landelijk academisch samenwerkingsverband United for Metabolic Diseases (UMD) om metabool onderzoek een belangrijke impuls te geven.

Medewerkers
4 fte
Vrijwilligers
0
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 april 2009

Dit willen we bereiken

Metakids strijdt voor een wereld waarin metabole ziekten behandelbaar zijn en geen kind meer hoeft te overlijden. Onderzoek is de oplossing: voldoende kwalitatief onderzoek maakt vrijwel alle metabole ziekten binnen 25 jaar behandelbaar en biedt kinderen meer kwaliteit van leven.

Dit gaven we uit in 2020

€ 1.870.260

Maatschappelijk doel
81%
Werving
14%
Beheer en administratie
5%

Zo bereiken we ons doel

1. Fondsenwerving bij stichtingen, vermogensfondsen, particuliere en zakelijke donateurs voor de financiering van metabool onderzoek.
2. Via zoveel mogelijk online en offline kanalen vergroten we de bekendheid en zichtbaarheid van metabole ziekten bij het Nederlandse publiek.
3. Door financiering van de start van UMD, dat tot doel heeft de diagnose en behandeling van metabole ziekten te versnellen en te verbeteren.
4. Door een brede alliantie van stakeholders in Nederland te stimuleren in een gezamenlijke aanpak van metabole ziekten.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.516.322

Onderzoek
82%
Voorlichting en bewustwording
18%

Zo komen wij aan ons geld

Wij werven fondsen bij particulieren, bedrijven, stichtingen en vermogensfondsen. Daarnaast ontvangen wij middelen via de VriendenLoterij.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 2.036.845

Loterijen
61%
Particulieren
22%
Organisaties zonder winststreven
10%
Verkopen en overig
4%
Bedrijven
3%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 1.021.992

Continuïteitsreserve
42%
Bestemmingsfondsen
37%
Bestemmingsreserves
20%