print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Metakids

Alle metabole ziekten behandelbaar maken.
Info Sinds 1 april 2009

Dit willen we oplossen

Metabole ziekten zijn een van de grootste doodsoorzaken onder kinderen in Nederland. Ruim 10.000 gezinnen hebben een of meer kinderen die aan een metabole ziekte lijden. Bijna niemand weet dit. Metakids wil dit veranderen. Er moet meer geld komen voor noodzakelijk onderzoek.

Dit is waar we trots op zijn

Sinds de oprichting in 2005 heeft Metakids al bijna 4 miljoen aan onderzoek besteed. Dankzij steun van de VriendenLoterij gaat Metakids de ontwikkeling van een landelijk metabool samenwerkingsverband mede mogelijk maken en essentieel onderzoek een belangrijke impuls geven.

Dit willen we bereiken
Metakids streeft ernaar dat door te investeren in metabool onderzoek en de krachten te bundelen binnen 30 jaar (vrijwel) alle kinderen met een metabole ziekte een behandeling kunnen krijgen en perspectief op een beter leven.
Dit gaven we uit in 2018 € 1.774.135
 • Kosten administratie en beheer 6%
 • Wervingskosten 33%
 • Maatschappelijk doel 61%
Zo bereiken we ons doel
 1. financiering van metabool onderzoek
 2. de bekendheid en zichtbaarheid van metabole ziekten vergroten
 3. mede mogelijk maken van een landelijk samenwerkingsverband United for Metabolic Diseases (UMD).
 4. ondersteunen van een brede alliantie van stakeholders in Nederland om metabole ziekten te bestrijden.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 1.073.979
 • Voorlichting en bewustwording 48%
 • Onderzoek 52%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 2.107.922
 • Overig 1%
 • Organisaties zonder winststreven 11%
 • Bedrijven 18%
 • Particulieren 24%
 • Loterijen 46%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 548.256
 • Bestemmingsfondsen 23% Bestemming door de gever bepaald.
 • Bestemmingsreserves 25% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Continuïteitsreserve 53% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 5 fte
Vrijwilligers 250
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl