Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Metakids

Metakids strijdt voor een wereld waarin metabole ziekten behandelbaar zijn en hier geen kind meer aan hoeft te overlijden.

Dit willen we oplossen

Metabole ziekten zijn een van de grootste doodsoorzaken onder kinderen in Nederland. Ruim 10.000 gezinnen hebben een of meer kinderen die aan een metabole ziekte lijden. Geld voor onderzoek naar oplossingen is heel hard nodig. Onderzoek biedt deze kinderen hoop voor de toekomst.

Dit is waar we trots op zijn

Sinds de oprichting in 2005 heeft Metakids al € 6,5 miljoen aan onderzoek besteed. Met steun van de VriendenLoterij investeert Metakids in het landelijk academisch samenwerkingsverband United for Metabolic Diseases (UMD) om metabool onderzoek een belangrijke impuls te geven.

Medewerkers
4 fte
Vrijwilligers
0
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 april 2009

Dit willen we bereiken

Metakids strijdt voor een wereld waarin metabole ziekten behandelbaar zijn en geen kind meer hoeft te overlijden. Onderzoek is de oplossing: voldoende kwalitatief onderzoek maakt vrijwel alle metabole ziekten binnen 25 jaar behandelbaar en biedt kinderen meer kwaliteit van leven.

Dit gaven we uit in 2021

€ 2.363.523

Maatschappelijk doel
84%
Werving
12%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Fondsenwerving bij stichtingen, vermogensfondsen, particuliere en zakelijke donateurs voor de financiering van metabool onderzoek.
2. Via zoveel mogelijk online en offline kanalen vergroten we de bekendheid en zichtbaarheid van metabole ziekten bij het Nederlandse publiek.
3. Door financiering van de start van UMD, dat tot doel heeft de diagnose en behandeling van metabole ziekten te versnellen en te verbeteren.
4. Door een brede alliantie van stakeholders in Nederland te stimuleren in een gezamenlijke aanpak van metabole ziekten.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.977.596

Onderzoek
83%
Voorlichting en bewustwording
17%

Zo komen wij aan ons geld

Wij werven fondsen bij particulieren, bedrijven, stichtingen en vermogensfondsen. Daarnaast ontvangen wij middelen via de VriendenLoterij.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 2.597.461

Loterijen
40%
Particulieren
35%
Organisaties zonder winststreven
21%
Bedrijven
4%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.244.310

Bestemmingsfondsen
39%
Continuïteitsreserve
35%
Bestemmingsreserves
26%