print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland

Versneller van duurzaamheid: samen met burgers, bedrijven, overheden maken we Noord-Holland gezonder, groener en duurzamer.
Info Sinds 1 januari 2005

Dit willen we oplossen

A. Ongezonde leefomgeving. Met name door mobiliteit i.h.b. Schiphol; B. Verlies biodiversiteit. Met name door landbouw. C. Opwarming aarde. Energietransitie. D. Eindige grondstoffen. Circulaire Economie. E. Rol burgers in de samenleving versterken.

Dit is waar we trots op zijn

EerlijkOverVliegen. Versterken burgerbetrokkenheid bij Schiphol-discussie. De trein als alternatief voor vliegen op de politieke en bestuurlijke agenda. Samen met burgers agendazettend als het gaat om de onderwerpen luchtkwaliteit, geluid (meten versus berekenen).

Dit willen we bereiken
Schiphol maximaal 500.000 vluchten Alle boeren in NH boeren in 2030 natuurinclusief en klimaatvriendelijk Energietransitie past in het landschap Noord-Holland is grotendeels circulair in 2030 Provincie werkt in 2021 intensiever samen met burgers en maatschappelijk middenveld.
Dit gaven we uit in 2020 € 762.676
 • Maatschappelijk doel 76%
 • Beheer en administratie 22%
 • Werving 2%
Zo bereiken we ons doel
1. Eerlijk Over Vliegen: Campagne. Meetings. Lobby. Onderzoek.
2. Living Lab Natuurinclusieve Landbouw. Boeren helpen met verduurzamen. Kennissessies, onderzoek, boer-burgeractiviteiten
3. Actief bijdragen aan de participatiecoalitie om maatschappelijk gedragen besluiten voor de RES te kunnen faciliteren.
4. Opzetten Circulaire Luierrecycling Fabriek.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 582.013
 • Lobby en belangenbehartiging 100%
Zo komen wij aan ons geld
Verbonden organisaties zonder winstoogmerk; andere organisaties zonder winstoogmerk; subsidies overheden; donaties, giften en schenkingen; contributies.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 777.674
 • Organisaties zonder winststreven 70%
 • Verkopen en overig 20%
 • Subsidies 10%
 • Particulieren 0%
 • Bedrijven 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 165.718
 • Continuïteitsreserve 85%
 • Bestemmingsreserves 15%
Medewerkers Info 8 fte
Vrijwilligers Info 8
Sector Natuur en milieu
Doelgroepen 6 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl