Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Natuur en Milieufederatie Noord-Holland

Wij zijn versneller van duurzaamheid: samen met burgers, bedrijven, overheden maken we Noord-Holland groen, gezond en leefbaar.

Dit willen we oplossen

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland werkt aan een groene, gezonde en leefbare provincie. We stimuleren participatie en delen kennis om door middel van lokale initiatieven een mooie en gezonde leefomgeving te creëren voor iedereen.

Dit is waar we trots op zijn

We versterken de burgerbetrokkenheid bij Schiphol-discussie. We pleiten voor de trein als alternatief voor vliegen en zetten krimp van de luchtvaart op de politieke agenda. Ondersteunend met onderzoeken naar luchtkwaliteit en geluidsoverlast in omgeving Schiphol.

Medewerkers
6 fte
Vrijwilligers
1
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2005

Dit willen we bereiken

Schiphol naar maximaal 350.000 vluchten per jaar Alle boeren in NH boeren in 2030 natuurinclusief en klimaatvriendelijk Energietransitie passend in het landschap Provincie werkt in 2022 intensiever samen met burgers en maatschappelijk middenveld.

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.010.647

Maatschappelijk doel
72%
Beheer en administratie
24%
Werving
4%

Zo bereiken we ons doel

1. We stimuleren biodiversiteit door nieuwe plekken te creëren of bestaande plekken te verbeteren.
2. We helpen boeren met verduurzamen van landbouw. Dit doen we aan de hand van kennissessies, onderzoeken en boer-burgeractiviteiten.
3. We dragen actief bij aan de participatiecoalitie om maatschappelijk gedragen besluiten voor de RES te kunnen faciliteren.
4. Wij zetten ons in om verdere groei van Schiphol tegen te gaan. Met acties en campagnes dragen we bij aan een gezondere leefomgeving

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 727.524

Lobby en belangenbehartiging
100%

Zo komen wij aan ons geld

Verbonden organisaties zonder winstoogmerk; andere organisaties zonder winstoogmerk; subsidies overheden; donaties, giften en schenkingen; contributies.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 1.014.242

Organisaties zonder winststreven
53%
Verkopen en overig
40%
Subsidies
6%
Particulieren
0%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 169.313

Continuïteitsreserve
100%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?