print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

MIND

MIND streeft naar een betere psychische gezondheid van Nederland
Info Sinds 1 juli 2000

Dit willen we oplossen

Ruim 40 procent van de Nederlanders heeft ooit psychische klachten gehad. MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Dit doen we door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en actie te voeren.

Dit is waar we trots op zijn

Een fondsenwervend evenement met impact bij zowel de deelnemers, de media en richting de politiek. Een goed voorbeeld is 'Last Man Standing', waar de Minister van VWS n.a.v. het event met GGZ-partijen verregaande afspraken heeft gemaakt om de wachtlijsten in de GGZ aan te pakken.

Dit willen we bereiken
MIND wil door openheid het bespreken van en werken aan psychische gezondheid net zo normaal maken als lichamelijke gezondheid. MIND behartigt de belangen van mensen met psychische aandoeningen en hun omgeving en staat voor kwalitatief goede zorg, goede ondersteuning en begrip.
Dit gaven we uit in 2019 € 2.730.906
 • Maatschappelijk doel 85%
 • Beheer en administratie 9%
 • Werving 5%
Zo bereiken we ons doel
 1. MIND Young Academy, een lesprogramma op middelbaar- en hoger onderwijs, gebaseerd op peer education en ervaringsdeskundigheid.
 2. Last Man Standing, een publieksevent waarbij deelnemers op een paal staan, met als doel voorlichten d.m.v. het delen van ervaringsverhalen.
 3. MIND Antonie Kamerling Award, een award voor een mediaproductie met impact die openheid over psychische problemen positief heeft bevorderd.
 4. MIND Korrelatie biedt anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp, aan iedereen in Nederland die hierom vraagt.
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 2.331.422
 • Voorlichting en bewustwording 35%
 • Lobby en belangenbehartiging 34%
 • Onderzoek 32%
Zo komen wij aan ons geld
Inkomsten uit fondsenwerving (donateursprogramma, acties- en evenementen en nalatenschappen), inkomsten loterijen en inkomsten uit projectsubsidies.
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 2.923.200
 • Loterijen 40%
 • Subsidies 25%
 • Particulieren 23%
 • Organisaties zonder winststreven 12%
 • Verkopen en overig 1%
 • Bedrijven 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 4.600.578
 • Bestemmingsfondsen 69%
 • Continuïteitsreserve 21%
 • Bestemmingsreserves 7%
 • Overige reserves 4%
Medewerkers Info 18 fte
Vrijwilligers Info 12
Sector Gezondheid
Doelgroepen 5 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl