Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


MIND

MIND streeft naar een betere psychische gezondheid van Nederland

Dit willen we oplossen

Ruim 40 procent van de Nederlanders heeft ooit psychische problemen gehad. MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Dit doen we door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en actie te voeren.

Dit is waar we trots op zijn

Wij hebben diverse activiteiten gericht op het verbeteren van psychische gezondheid bij jongeren. We zijn trots dat we al 1700 lessen van ons onderwijsprogramma hebben gegeven. Een programma met jonge ervaringsdeskundigen die het gesprek aangaan met leeftijdsgenoten in de klas.

Medewerkers
22 fte
Vrijwilligers
20
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2000

Dit willen we bereiken

MIND wil door openheid het bespreken van en werken aan psychische gezondheid net zo normaal maken als lichamelijke gezondheid. MIND behartigt de belangen van mensen met psychische aandoeningen en hun omgeving en staat voor kwalitatief goede zorg, goede ondersteuning en begrip.

Dit gaven we uit in 2020

€ 3.087.171

Maatschappelijk doel
86%
Beheer en administratie
8%
Werving
6%

Zo bereiken we ons doel

1. Peer education en voorlichting bij jongeren door de MIND Young Academy (een schoolprogramma) en de MIND Young Studio (Instagram & Youtube)
2. Last Man Standing, een publieksevent waarbij deelnemers op een paal staan, met als doel voorlichten d.m.v. het delen van ervaringsverhalen.
3. Elk jaar organiseert MIND samen met HUMAN de #openup-week bij 3FM. Met deze campagne stimuleren we jongeren om klachten te bespreken.
4. MIND Korrelatie biedt anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp aan iedereen in Nederland die hierom vraagt. (0900-1450)

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.655.033

Lobby en belangenbehartiging
40%
Voorlichting en bewustwording
34%
Onderzoek
27%

Zo komen wij aan ons geld

Inkomsten uit fondsenwerving (donateursprogramma, acties- en evenementen en nalatenschappen), inkomsten loterijen, enkele fondsen op naam en inkomsten uit projectsubsidies.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 3.624.654

Subsidies
32%
Loterijen
29%
Particulieren
29%
Organisaties zonder winststreven
9%
Bedrijven
1%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 5.346.753

Bestemmingsfondsen
61%
Continuïteitsreserve
25%
Bestemmingsreserves
10%
Overige reserves
3%