Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


MissieNederland

De kerk bewegen om samen de missie van Jezus uit te leven in wijk en wereld

Dit willen we oplossen

MissieNederland beweegt de kerk om samen de missie van Jezus uit te leven in wijk en wereld. Het uitgebreide netwerk van MissieNederland ondersteunt de kerk (en haar organisaties) in de opdracht om meer liefde en zorg te geven en te strijden tegen onrecht en armoede.

Dit is waar we trots op zijn

MissieNederland verbetert de onderlinge samenwerking tussen kerken en organisaties, agendeert belangrijke (maatschappelijke) onderwerpen en loopt voorop als het gaat om de ontwikkelingen in de mondiale missiologie.

Medewerkers
3 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2017

Dit willen we bereiken

Meer samenwerking tussen kerken en organisaties om gezamenlijk projecten uit te voeren waarmee de kerk haar rol in de samenleving beter in kan vullen. Gericht op diaconaat, global missions, ontwikkelingssamenwerking, jeugd, gemeentevorming en toerusting van organisaties.

Dit gaven we uit in 2021

€ 353.677

Maatschappelijk doel
65%
Werving
27%
Beheer en administratie
7%

Zo bereiken we ons doel

1. Themabijeenkomsten
2. Conferenties voor professioneel jongerenwerk
3. Innovatie- en toepassingstrajecten voor (lokale) kerken
4. Vertegenwoordiging en presentatie van ruim 400 deelnemers tijdens landelijke manifestaties en overleg landelijke overheid diverse thema's.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 231.374

Evangelisatie en zending
100%

Zo komen wij aan ons geld

Deelnemersbijdrage, fondsenwerving, inkomsten uit activiteiten

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 329.764

Organisaties zonder winststreven
63%
Particulieren
36%
Verkopen en overig
1%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 181.641

Continuïteitsreserve
84%
Bestemmingsreserves
12%
Bestemmingsfondsen
4%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?