print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

MissieNederland

De kerk bewegen om samen de missie van Jezus uit te leven in wijk en wereld
Info Sinds 1 januari 2017

Dit willen we oplossen

MissieNederland beweegt de kerk om samen de missie van Jezus uit te leven in wijk en wereld. Het uitgebreide netwerk van MissieNederland ondersteunt de kerk (en haar organisaties) in de opdracht om meer liefde en zorg te geven en te strijden tegen onrecht en armoede.

Dit is waar we trots op zijn

MissieNederland verbetert de onderlinge samenwerking tussen kerken en organisaties, agendeert belangrijke (maatschappelijke) onderwerpen en loopt voorop als het gaat om de ontwikkelingen in de mondiale missiologie.

Dit willen we bereiken
Meer samenwerking tussen kerken en organisaties om gezamenlijk projecten uit te voeren waarmee de kerk haar rol in de samenleving beter in kan vullen. Gericht op diaconaat, global missions, ontwikkelingssamenwerking, jeugd, gemeentevorming en toerusting van organisaties.
Dit gaven we uit in 2020 € 346.389
 • Maatschappelijk doel 63%
 • Werving 30%
 • Beheer en administratie 7%
Zo bereiken we ons doel
1. Themabijeenkomsten
2. Conferenties voor professioneel jongerenwerk
3. Innovatie- en toepassingstrajecten voor (lokale) kerken
4. Vertegenwoordiging en presentatie van ruim 400 deelnemers tijdens landelijke manifestaties en overleg landelijke overheid diverse thema's.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 218.047
 • Evangelisatie en zending 100%
Zo komen wij aan ons geld
Deelnemersbijdrage, fondsenwerving, inkomsten uit activiteiten
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 403.159
 • Particulieren 49%
 • Organisaties zonder winststreven 48%
 • Bedrijven 3%
 • Verkopen en overig 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 205.554
 • Continuïteitsreserve 86%
 • Bestemmingsreserves 13%
 • Bestemmingsfondsen 1%
Medewerkers Info 3 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Religie en levensbeschouwing
Doelgroepen 3 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl