Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


MIVA (Stichting Missie-Verkeersmiddelen Actie)

MIVA ondersteunt mensen die zich inzetten om anderen te helpen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

Dit willen we oplossen

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen. MIVA steunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

Dit is waar we trots op zijn

In 2021 heeft MIVA 351 vervoers- en communicatiemiddelen gefinancierd in Afrika, Azië en Latijns Amerika, voor projecten van mensen die zich inzetten voor mensenrechten, (de rechten van) kinderen, vrouwen(rechten) en gezondheidszorg. Zo konden deze projecten hun bereik vergroten.

Medewerkers
5 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 1998

Dit willen we bereiken

MIVA streeft ernaar om het bereik van de lokale pioniers te vergroten, waardoor zij in staat zijn om meer mensen te helpen en ook kwetsbare groepen toegang krijgen tot basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg en onderwijs.

Dit gaven we uit in 2021

€ 2.199.612

Maatschappelijk doel
74%
Werving
21%
Beheer en administratie
5%

Zo bereiken we ons doel

1. We steunen projecten van pioniers die zich inzetten voor kwetsbare groepen met vervoers- en communicatiemiddelen.
2. We geven voorlichting in Nederland over de noodzaak van deze vervoers- en communicatiemiddelen voor dergelijke projecten

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.627.493

(Directe) dienst- en hulpverlening
82%
Voorlichting en bewustwording
18%

Zo komen wij aan ons geld

In 2021 haalde MIVA in totaal € 2.245.776 op. We zijn heel blij met onze trouwe achterban. Dankzij onze donateurs, parochies, congregaties, vermogensfondsen en een aantal nieuwe partners hebben we mooie initiatieven kunnen opzetten.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 2.245.776

Particulieren
59%
Organisaties zonder winststreven
40%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 2.406.725

Continuïteitsreserve
41%
Bestemmingsreserves
31%
Bestemmingsfondsen
28%