Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting MS Research

Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek totdat de oorzaken van MS bekend zijn en de ziekte te genezen, te behandelen, te voorkomen is.

Dit willen we oplossen

De oorzaken van MS zijn nog niet bekend en de ziekte is nog niet te genezen. Onderzoek helpt MS de wereld uit. Wij willen fondsen beschikbaar maken voor wetenschappelijk MS-onderzoek, nu en in de decennia die nodig zijn om de oplossing voor MS te vinden.

Dit is waar we trots op zijn

De Stichting levert een substantiële en structurele bijdrage aan het MS-onderzoek. Hierdoor zijn er aanzienlijke verbeteringen in de diagnose en behandeling van MS en behoort Nederlands MS-onderzoek tot de wereldtop. Ook vergroten onze activiteiten het begrip voor mensen met MS.

Medewerkers
7 fte
Vrijwilligers
3
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 1997

Dit willen we bereiken

Het bevorderen en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek met als doel de gevolgen van MS te behandelen, de oorzaken van MS te vinden, mensen van MS te genezen en MS uiteindelijk te voorkomen. Daarbij begrip creëren en de zorg verbeteren voor mensen die nu met MS leven.

Dit gaven we uit in 2020

€ 4.355.757

Maatschappelijk doel
86%
Werving
12%
Beheer en administratie
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Fondsenwerving: Wij werven fondsen in de private sector ten behoeve van onze kerndoelen 'onderzoek', 'voorlichting' en 'zorg'.
2. Onderzoek: Wij subsidiëren en stimuleren wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van en de oplossingen voor (leven met) MS.
3. Voorlichting: Wij delen wetenschappelijke, medische en maatschappelijke kennis over (leven met) MS en creëren begrip voor het leven met MS.
4. Zorg: Wij stimuleren kwalitatieve en toegankelijke zorg voor mensen met MS, met als doel het verbeteren van hun kwaliteit van leven.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 3.725.838

Onderzoek
69%
Voorlichting en bewustwording
25%
Lobby en belangenbehartiging
6%

Zo komen wij aan ons geld

Dankzij onze donateurs kunnen wij structureel investeren in de kwaliteit en continuïteit van het MS-onderzoek. Onze reserves bieden garantie voor de komende jaren. Daarmee leggen wij een basis voor de decennia die nog nodig zijn om oplossingen te vinden voor alle mensen met MS.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 4.481.390

Particulieren
81%
Loterijen
8%
Organisaties zonder winststreven
6%
Bedrijven
3%
Subsidies
2%
Verkopen en overig
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 14.078.205

Bestemmingsreserves
85%
Continuïteitsreserve
14%
Bestemmingsfondsen
1%