Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Musicians Without Borders

Musicians Without Borders gebruikt de kracht van muziek om in (post-)conflictlanden een inclusieve, rechtvaardige samenleving te bevorderen.

Dit willen we oplossen

Waar oorlog heeft gewoed en bevolkingsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan, wordt het dagelijkse leven vaak bepaald door politieke onrust en verdeeldheid, met weinig kansen om de conflictdynamiek te doorbreken.

Dit is waar we trots op zijn

Onze duurzame aanpak: onze langlopende projecten zijn begrippen geworden in de gemeenschappen waar ze plaatsvinden, en belangrijk in het dagelijkse leven van deelnemers. In veel van onze projecten worden de activiteiten geleid door mensen die ooit als deelnemer zijn begonnen.

Medewerkers
8 fte
Vrijwilligers
5
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 april 2022

Dit willen we bereiken

We bieden mensen uit (post-)conflictgebieden middelen om een vreedzame samenleving te bevorderen, onrecht tegen te gaan en op te komen voor mensenrechten. Muziek biedt een positief en veilig platform om samenwerking te stimuleren en de weerbaarheid van jonge mensen te vergroten.

Dit gaven we uit in 2021

€ 801.611

Maatschappelijk doel
87%
Beheer en administratie
7%
Werving
7%

Zo bereiken we ons doel

1. We organiseren muziekprojecten die elk jaar duizenden kinderen en jongeren in (post-)conflictlanden bereiken.
2. Wij geven training aan muzikanten, muziekdocenten, psychosociale hulpverleners en ontwikkelingswerkers op het gebied van Musical Leadership.
3. We vergroten het maatschappelijke bewustzijn door voorlichting te geven over de manier waarop muziek kan bijdragen aan sociale verandering.
4. Via onze netwerken en deelname aan conferenties delen we best practices met andere organisaties, professionals en academische instellingen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 694.162

Recreatie, sport en wensvervulling
75%
Voorlichting en bewustwording
25%

Zo komen wij aan ons geld

Fondsenwerving van particulieren, fondsenwerving van institutionele donoren, schenkingen en legaten, benefietconcerten en -evenementen, trainingen, keynotes en andere dienstverlening en als partnerorganisaties in door andere organisaties gefinancierde projecten.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 919.477

Organisaties zonder winststreven
63%
Particulieren
17%
Bedrijven
10%
Subsidies
7%
Verkopen en overig
3%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 389.679

Bestemmingsfondsen
61%
Continuïteitsreserve
32%
Bestemmingsreserves
7%