print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Nationaal MS Fonds

Samen staan we sterker tegen MS!
Info Sinds 1 juli 2004

Dit willen we oplossen

Onwetendheid over de ziekte MS brengt, naast de klachten en symptomen, veel andere aspecten met zich mee: angst, depressiviteit, afhankelijkheid, maatschappelijke beeldvorming en passiviteit. Dat maakt MS een maatschappelijk probleem dat de hele samenleving raakt.

Dit is waar we trots op zijn

Om bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS heeft het Nationaal MS Fonds een coachingsprogramma ontwikkeld dat erop gericht is om te kijken naar mogelijkheden en niet naar beperkingen. Dit heet het Can Do Behandelprogramma.

Dit willen we bereiken
MS is een maatschappelijk probleem dat de hele samenleving raakt. Het is van groot belang dat mensen met MS een betere kwaliteit van leven ervaren zodat zij zo goed mogelijk onderdeel uit kunnen blijven maken van de maatschappij en onafhankelijk blijven.
Dit gaven we uit in 2018 € 3.024.527
 • Kosten administratie en beheer 5%
 • Wervingskosten 18%
 • Maatschappelijk doel 78%
Zo bereiken we ons doel
 1. Onderzoek doen naar de genezing van MS
 2. Onderzoek doen naar een betere kwaliteit van leven met MS
 3. Betrouwbare voorlichting over MS geven
 4. Mensen met MS coachen om zoveel mogelijk zelfredzaam en autonoom te blijven
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 2.345.897
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 20%
 • Voorlichting en bewustwording 28%
 • Onderzoek 52%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 2.055.384
 • Overig 0%
 • Bedrijven 8%
 • Particulieren 92%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 2.298.148
 • Bestemmingsreserves 47% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Continuïteitsreserve 53% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 9 fte
Vrijwilligers 916
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl