print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Nationaal Ouderenfonds

Bestrijden en voorkomen van eenzaamheid, verminderen van de kwetsbaarheid en het bevorderen van zelfredzaamheid van ouderen in Nederland.
Info Sinds 1 juli 1999

Dit willen we oplossen

Het lijkt onvoorstelbaar in Nederland, maar veel ouderen hebben het erg moeilijk. Hun gezondheid gaat achteruit en ze staan er soms alleen voor. Zo zijn er in ons land 200.000 ouderen extreem eenzaam.

Dit is waar we trots op zijn

Het Ouderenfonds heeft een groot aantal activiteiten die op elkaar aansluiten. Preventieve activiteiten zoals Oldstars, tot het bellen van eenzame ouderen via de Zilverlijn. Het lukt om ouderen weer te activeren en deel te laten nemen aan de maatschappij.

Dit willen we bereiken
Het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid, het verminderen van de kwetsbaarheid en het bevorderen van zelfredzaamheid met als doel de oudere in staat te stellen zijn eigen leven te blijven leiden zoals hij/zij dat wenst.
Dit gaven we uit in 2018 € 6.980.758
 • Maatschappelijk doel 77%
 • Wervingskosten 14%
 • Kosten administratie en beheer 9%
Zo bereiken we ons doel
 1. Voorkomen en bestrijden van eenzaamheid.
 2. Vergroten van zelfredzaamheid.
 3. Empowerment van (kwetsbare) ouderen
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 5.389.880
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 75%
 • Innovatie 13%
 • Lobby en belangenbehartiging 12%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 6.851.416
 • Particulieren 15%
 • Bedrijven 20%
 • Loterijen 30%
 • Subsidies 10%
 • Organisaties zonder winststreven 24%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 2.435.788
 • Continuïteitsreserve 69% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 9% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 23% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 39 fte
Vrijwilligers 8.783
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl