print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Nationale Reclasserings Actie (NRA)

Het financieren van reclasseringsactiviteiten die niet door de overheid worden betaald.
Info Sinds 1 oktober 2017

Dit willen we oplossen

Ex-gedetineerden en mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen hebben soms hulp nodig om weer normaal te kunnen deelnemen aan de maatschappij. De overheid financiert het reclasseringswerk, maar niet alles dat nodig is. De NRA vult dat voor een deel aan.

Dit is waar we trots op zijn

Het financieren van een bijzondere leerstoel reclassering aan een universiteit.

Dit willen we bereiken
De stichting heeft ten doel gelden bijeen te brengen ten behoeve van reclasseringswerk dat niet door de rijksoverheid wordt gefinancierd.
Dit gaven we uit in 2018 € 108.153
 • Maatschappelijk doel 89%
 • Wervingskosten 0%
 • Kosten administratie en beheer 10%
Zo bereiken we ons doel
 1. het (doen) organiseren van nationale of regionale fondsenwervingacties;
 2. het (doen) verstrekken van inlichtingen en voorlichting met betrekking tot het reclasseringswerk;
 3. het bevorderen en doen verrichten van wetenschappelijk onderzoek betreffende de reclassering;
 4. het (doen) bevorderen van de deskundigheid van degenen die met reclasseringswerk zijn belast;
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 96.425
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 48%
 • Onderzoek 52%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 1.798
 • Particulieren 100%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 437.926
 • Overige reserves 100% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl