Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Nationale Reclasserings Actie (NRA)

Het financieren van reclasseringsactiviteiten die niet door de overheid wordt betaald.

Dit willen we oplossen

Ex gedetineerden en mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen hebben soms hulp nodig om weer normaal te kunnen deelnemen aan de maatschappij. De overheid financiert het reclasseringswerk, maar niet alles dat nodig is. De NRA vult dat voor een deel aan.

Dit is waar we trots op zijn

Het financieren van een bijzondere leerstoel reclassering aan een universiteit

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 oktober 2017

Dit willen we bereiken

De stichting heeft ten doel gelden bijeen te brengen ten behoeve van reclasseringswerk dat niet door de rijksoverheid wordt gefinancierd.

Dit gaven we uit in 2019

€ 90.442

Maatschappelijk doel
88%
Beheer en administratie
12%
Werving
0%

Zo bereiken we ons doel

  1. het (doen) organiseren van nationale of regionale fondsenwervingacties;
  2. het (doen) verstrekken van inlichtingen en voorlichting met betrekking tot het reclasseringswerk;
  3. het bevorderen en doen verrichten van wetenschappelijk onderzoek betreffende de reclassering;
  4. het (doen) bevorderen van de deskundigheid van degenen die met reclasseringswerk zijn belast;

Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info

€ 79.153

Onderzoek
63%
(Directe) dienst- en hulpverlening
37%

Zo komen wij aan ons geld

Giften

Dit waren onze inkomsten in 2019

€ 1.902

Particulieren
100%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info

€ 349.469

Overige reserves
100%