Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Natuur en Milieufederatie Flevoland

Samen met onze lidorganisaties sterk voor een mooi en duurzaam Flevoland.

Dit willen we oplossen

een mooie en duurzame provincie Flevoland: met rijke natuur, gezond milieu, waar bewoners duurzaam wonen en werken, mooi landschap en gezonde leefomgeving, voor nu en straks.

Dit is waar we trots op zijn

60 aangesloten organisaties, NMFF-Fonds ter versterking leden, 600 initiatieven ondersteund voor duurzame steden en dorpen, Energieloket Flevoland met lokale spreekuren voor bewoners en ondernemers, circulaire leernetwerken, meer dan 300 natuuractiviteiten via MooiFlevoland.nl

Medewerkers
8 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2005

Dit willen we bereiken

Wonen, werken en reizen energieneutraal doordat Flevoland zuinig is met energie en grondstoffen en in zijn behoefte voorziet met hernieuwbare bronnen. Ruimte voor groene economische ontwikkeling die mee investeert in duurzaamheid en natuur. Wonen met schone lucht en rijke natuur.

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.130.940

Maatschappelijk doel
100%

Zo bereiken we ons doel

1. Lokale en provinciale organisaties en communities verbinden, ondersteunen en activeren via uitvoeringsgerichte activiteiten.
2. Maatschappelijke steun verwerven voor duurzaam ontwikkeling door burgers, bedrijven bewust te maken en handelingsperspectieven bieden.
3. Ideeen en concepten ontwikkelen voor: duurzame steden en dorpen, energiebesparing en duurzame energie, rijke natuur en mooi landschap.
4. Netwerken ontwikkelen en inzetten voor duurzame ontwikkeling, en zo als versneller fungeren voor een duurzaam Flevoland.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.130.940

Lobby en belangenbehartiging
100%

Zo komen wij aan ons geld

Subsidies en opdrachten van overheden, bijdragen van verbonden organisaties zonder winststreven.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 1.193.752

Subsidies
86%
Organisaties zonder winststreven
14%
Bedrijven
0%
Particulieren
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 706.991

Continuïteitsreserve
55%
Bestemmingsreserves
45%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?