Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Natuur en Milieufederatie Groningen

Een groen en duurzaam Groningen, waarin we genieten van een afwisselend landschap en een rijke natuur, nu en in de toekomst.

Dit willen we oplossen

De druk op natuur, milieu en landschap en de klimaatverandering in de provincie Groningen.

Dit is waar we trots op zijn

Het grote aantal lokale energiecoöperaties dat de afgelopen jaren is ontstaan in onze provincie, waarmee we landelijk koploper zijn.

Medewerkers
9 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2005

Dit willen we bereiken

Het bevorderen van het behoud, het herstel, het optimaal beheer en de duurzame ontwikkeling van natuur, milieu en landschap en het stimuleren van het gebruik van duurzame energie en van andere passende maatregelen ter vermindering van de klimaatverandering in onze provincie.

Dit gaven we uit in 2021

€ 807.817

Maatschappelijk doel
100%

Zo bereiken we ons doel

1. Ondersteunen lokale energiecoöperaties
2. Tegengaan voedselverspilling
3. Verduurzaming landbouw
4. Maatregelen m.b.t. klimaatadaptatie

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 807.817

Lobby en belangenbehartiging
100%

Zo komen wij aan ons geld

In 2020 kregen we van de Provincie Groningen een budgetsubsidie van € 244.100,-, gebaseerd op een meerjarige afspraak. Daarboven ontvingen wij € 118.000 van de Nationale Postcode Loterij. De overige inkomsten zijn gebaseerd op concrete tegenprestaties aan derden (projecten).

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 846.886

Organisaties zonder winststreven
42%
Subsidies
31%
Verkopen en overig
15%
Bedrijven
11%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 341.328

Continuïteitsreserve
76%
Bestemmingsreserves
24%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?