print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Natuur en Milieufederatie Groningen

Een groen en duurzaam Groningen, waarin we genieten van een afwisselend landschap en een rijke natuur, nu en in de toekomst.
Info Sinds 1 januari 2005

Dit willen we oplossen

De druk op natuur, milieu en landschap en de klimaatverandering in de provincie Groningen.

Dit is waar we trots op zijn

Het grote aantal lokale energiecoöperaties dat de afgelopen jaren is ontstaan in onze provincie, waarmee we landelijk koploper zijn.

Dit willen we bereiken
Het bevorderen van het behoud, het herstel, het optimaal beheer en de duurzame ontwikkeling van natuur, milieu en landschap en het stimuleren van het gebruik van duurzame energie en van andere passende maatregelen ter vermindering van de klimaatverandering in onze provincie.
Dit gaven we uit in 2018 € 954.179
 • Maatschappelijk doel 100%
Zo bereiken we ons doel
 1. Ondersteunen lokale energiecoöperaties
 2. Tegengaan voedselverspilling
 3. Verduurzaming landbouw
 4. Herstel natuurkwaliteit Eems-Dollard
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 954.179
 • Lobby en belangenbehartiging 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 994.718
 • Bedrijven 21%
 • Organisaties zonder winststreven 22%
 • Subsidies 33%
 • Overig 24%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 279.007
 • Continuïteitsreserve 81% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 19% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 8 fte
Vrijwilligers 250
Sector Natuur en milieu
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl