Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Natuur en Milieufederatie Limburg

In 2050 bestaat de helft van Limburg uit natuur. Voor onze doelen kijk op: https://www.youtube.com/watch?v=5LYod7imU-4&feature=youtu.be

Dit willen we oplossen

De Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) is dé provinciale belangenbehartiger voor natuur, milieu en landschap in Limburg. Zij wil een oplossing bieden voor het verslechteren van de kwaliteit van woon- en leefmilieu van de mens alsmede de habitat van plant en dier

Dit is waar we trots op zijn

We zijn er vooral trots op dat we in 2022 nog steeds een zeer omvangrijke achterban van 100+ lokale organisaties hebben waarmee we intensief samenwerken om onze doelen te bereiken.

Medewerkers
7 fte
Vrijwilligers
12
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2005

Dit willen we bereiken

1 In 2050 bestaat de helft van Limburg uit natuur 2 In 2025 is de veehouderij in Limburg een lust voor haar omgeving 3 In 2050 heeft in Limburg een transitie van fossiele naar hernieuwbare energie plaats gevonden met behoud van landschappelijke kwaliteit en natuurwaarden

Dit gaven we uit in 2021

€ 624.898

Maatschappelijk doel
100%

Zo bereiken we ons doel

1. We bereiken onze doelen vooral via beleidsbeinvloeding, op lokaal, regionaal en provinciaal nivo

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 624.898

Lobby en belangenbehartiging
100%

Zo komen wij aan ons geld

We worden gefinancierd door overheden, loterijorganisaties (via de koepel) en overige organisaties zonder winststreven

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 726.450

Subsidies
61%
Organisaties zonder winststreven
38%
Particulieren
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 531.642

Bestemmingsreserves
54%
Overige reserves
46%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?