Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Natuur en Milieufederatie Utrecht

Provincie Utrecht: rijke natuur en landschappen, gesloten kringlopen, klimaatbestendige provincie, duurzame landbouw, -energie, -mobiliteit!

Dit willen we oplossen

Het klimaat verandert, grondstoffen raken uitgeput en er is te veel afval. Met steeds meer plant- en diersoorten gaat het slecht. Om erger te voorkomen is een snelle overgang nodig naar een energieneutrale, klimaatbestendige, circulaire en natuurvriendelijke provincie.

Dit is waar we trots op zijn

Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur in Utrecht. Voucherregeling Groen aan de Buurt: ca 100 initiatieven ondersteund. De Utrechtse energiecoöperaties en collectieve wind- en zonneprojecten, ondersteund door NMU, leveren samen genoeg stroom op voor 85.000 huishoudens.

Medewerkers
13 fte
Vrijwilligers
2
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2004

Dit willen we bereiken

In de provincie Utrecht woont, werkt en reist iedereen uiterlijk in 2040 klimaatneutraal. Er gaan geen grondstoffen meer verloren door optimaal hergebruik. Planten en dieren krijgen de ruimte in mooie natuurgebieden. De landbouw is natuurvriendelijk, zonder schadelijke uitstoot.

Dit gaven we uit in 2021

€ 2.027.175

Maatschappelijk doel
94%
Werving
6%

Zo bereiken we ons doel

1. Als agendasetter stellen we voor de regio ambitieuze doelen: 16% dz energie in 2023, schone lucht (WHO normen) klimaatbestendige steden, etc
2. Als verbinder brengen we partijen bij elkaar en vervullen we een schakelrol, we versterken de regionale samenwerking + gezamenlijke ambitie.
3. Als beïnvloeder stimuleren we overheden en anderen tot duurzame keuzes, verbinden we verschillende belangen en doen we aan factfinding.
4. We ondersteunen de beweging van onderop en zorgen ervoor dat lokale initiatieven op het gebied van verduurzaming hun doel kunnen bereiken.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.904.604

Lobby en belangenbehartiging
100%

Zo komen wij aan ons geld

Nationale Postcodeloterij, Provincie Utrecht, andere overheden en projectfinanciering

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 2.083.148

Subsidies
64%
Verkopen en overig
25%
Organisaties zonder winststreven
12%
Particulieren
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 618.816

Continuïteitsreserve
99%
Bestemmingsreserves
1%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?