print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Natuur en Milieufederatie Utrecht

Provincie Utrecht: rijke natuur en landschappen, gesloten kringlopen, klimaatbestendige dorpen en steden, en schone energie en mobiliteit!
Info Sinds 1 juli 2004

Dit willen we oplossen

Het klimaat verandert, grondstoffen raken uitgeput en er is te veel afval. Met steeds meer plant- en diersoorten gaat het slecht. Om erger te voorkomen is een snelle overgang nodig naar een energieneutrale, klimaatbestendige, circulaire en natuurvriendelijke provincie.

Dit is waar we trots op zijn

Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur in Utrecht: gezamenlijk opgesteld en omarmd door zowel landbouw als natuurorganisaties. De Utrechtse energiecoöperaties en collectieve wind- en zonneprojecten, ondersteund door NMU, leveren samen genoeg stroom op voor 85.000 huishoudens.

Dit willen we bereiken
In de provincie Utrecht woont, werkt en reist iedereen uiterlijk in 2040 klimaatneutraal. Er gaan geen grondstoffen meer verloren door optimaal hergebruik. Planten en dieren krijgen de ruimte in mooie natuurgebieden. De landbouw is natuurvriendelijk, zonder schadelijke uitstoot.
Dit gaven we uit in 2017 € 1.241.781
 • Maatschappelijk doel 94%
 • Wervingskosten 6%
Zo bereiken we ons doel
 1. Als agendasetter stellen we voor de regio ambitieuze doelen: 16% dz energie in 2023, schone lucht (WHO normen) klimaatbestendige steden, etc
 2. Als verbinder/ondersteuner brengen we partijen bij elkaar, ondersteunen we de beweging van onderop en vervullen we een schakelrol.
 3. Als beïnvloeder stimuleren we overheden en anderen tot duurzame keuzes, verbinden we verschillende belangen en doen we aan factfinding.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 1.165.644
 • Lobby en belangenbehartiging 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 1.309.389
 • Particulieren 0%
 • Organisaties zonder winststreven 18%
 • Subsidies 54%
 • Overig 28%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 472.401
 • Continuïteitsreserve 94% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 6% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 10 fte
Vrijwilligers 3
Sector Natuur en milieu
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl