Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland

Dit willen we oplossen

We werken aan een duurzaam Zuid-Holland, met een mooi landschap, rijke natuur en een schoon milieu. Waar we duurzaam kunnen wonen en werken en van een gezonde leefomgeving kunnen genieten. Wij geven daarbij een krachtige stem aan natuur, milieu en landschap in Zuid-Holland

Dit is waar we trots op zijn

Project Mainport Rotterdam, Integraal Ontwikkelplan Delft-Schiedam (A4 Midden-Delfland), Buijtenland van Rhoon en Kustpact

Medewerkers
7 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2004

Dit willen we bereiken

De dichtstbevolkte provincie en economische motor van Nederland te ontwikkelen tot een klimaat neutrale samenleving met een volledig circulaire economie in combinatie met een rijke natuur en mooi landschap

Dit gaven we uit in 2021

€ 748.209

Maatschappelijk doel
100%

Zo bereiken we ons doel

1. Wij ontwikkelen ideeën en concepten voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland. Voeren deze zelf uit of creëren samenwerkingsverbanden.
2. Wij zoeken de spanning bij ontwikkelopgaven op, brengen partijen bij elkaar en creëren een werkbare aanpak.
3. Waar ingrijpende keuzes nodig zijn zoeken wij actief steun van bewoners, ondernemers, opinieleiders, politici en bestuurders.
4. Wij geven handelingsperspectief en ondersteunen actieve burgers en bedrijven bij initiatieven gericht op de verduurzaming van de samenleving

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 748.209

Lobby en belangenbehartiging
100%

Zo komen wij aan ons geld

Wij ontvangen subsidies van de provincie Zuid-Holland, de nationale Postcodeloterij, natuurbeherende organisaties en verwerven daarnaast opbrengsten uit andere activiteiten (soms opdrachten) verbonden aan de uitvoering van onze doelstellingen

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 720.060

Organisaties zonder winststreven
85%
Subsidies
14%
Verkopen en overig
1%
Particulieren
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 144.189

Continuïteitsreserve
100%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?