print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Info Sinds 1 juli 2004

Dit willen we oplossen

We werken aan een duurzaam Zuid-Holland, met een mooi landschap, rijke natuur en een schoon milieu. Waar we duurzaam kunnen wonen en werken en van een gezonde leefomgeving kunnen genieten. Wij geven daarbij een krachtige stem aan natuur, milieu en landschap in Zuid-Holland

Dit is waar we trots op zijn

Project Mainport Rotterdam, Integraal Ontwikkelplan Delft-Schiedam (A4 Midden-Delfland), Buijtenland van Rhoon en Kustpact

Dit willen we bereiken
De dichtstbevolkte provincie en economische motor van Nederland te ontwikkelen tot een klimaat neutrale samenleving met een volledig circulaire economie in combinatie met een rijke natuur en mooi landschap
Dit gaven we uit in 2018 € 607.391
 • Maatschappelijk doel 100%
Zo bereiken we ons doel
 1. Wij ontwikkelen ideeën en concepten voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland. Voeren deze zelf uit of creëren samenwerkingsverbanden.
 2. Wij zoeken de spanning bij ontwikkelopgaven op, brengen partijen bij elkaar en creëren een werkbare aanpak.
 3. Waar ingrijpende keuzes nodig zijn zoeken wij actief steun van bewoners, ondernemers, opinieleiders, politici en bestuurders.
 4. Wij geven handelingsperspectief en ondersteunen actieve burgers en bedrijven bij initiatieven gericht op de verduurzaming van de samenleving
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 607.391
 • Lobby en belangenbehartiging 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 579.157
 • Particulieren 0%
 • Overig 0%
 • Subsidies 28%
 • Organisaties zonder winststreven 72%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 216.725
 • Continuïteitsreserve 100% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 6 fte
Vrijwilligers 0
Sector Natuur en milieu
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl