print PDF
CBF Erkenningspaspoort

NCFS (Cystic Fibrosis)

Voor een langer en beter leven voor mensen met Cystic Fibrosis (taaislijmziekte)
Info Sinds 1 juli 2005

Dit willen we oplossen

Cystic Fibrosis is een levensbedreigende aandoening. De gemiddelde levensverwachting ligt rond de 45 jaar. De behandeling vergt veel van deze patiënten en hun gezin. De meeste mensen met CF ervaren ernstige beperkingen in de maatschappij: school, werk, psychosociaal.

Dit is waar we trots op zijn

De NCFS heeft er mede voor gezorgd dat sinds november 2017 het eerste medicijn dat de oorzaak van CF aanpakt wordt vergoed. Met de Registratie in beheer kunnen we wetenschappelijk onderzoek ondersteunen en benchmarken op kwaliteit van zorg. En dit al sinds 2006.

Dit willen we bereiken
Een langer leven door adequate behandeling en toegang tot medicijnen in een kwalitatief goed zorgsysteem. Een kwalitatief beter leven waarin de ziekte en de behandeling uiteindelijk geen negatieve gevolgen meer oplevert voor zowel de patiënt als het gezin.
Dit gaven we uit in 2017 € 1.647.388
 • Maatschappelijk doel 76%
 • Wervingskosten 17%
 • Kosten administratie en beheer 7%
Zo bereiken we ons doel
 1. Stimuleren, financieren en coördineren van wetenschappelijk onderzoek, vanuit het patiëntenperspectief.
 2. Verbeteren kwaliteit van zorg (keurmerk, benchmark, coaching)
 3. Belangenbehartiging en lotgenotencontact
 4. Voorlichting
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 1.254.251
 • Voorlichting en bewustwording 12%
 • Onderzoek 73%
 • Lobby en belangenbehartiging 15%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 1.656.473
 • Particulieren 39%
 • Bedrijven 7%
 • Loterijen 1%
 • Organisaties zonder winststreven 37%
 • Subsidies 15%
 • Overig 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 955.750
 • Continuïteitsreserve 70% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsfondsen 30% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 6 fte
Vrijwilligers 400
Sector Gezondheid
Actief in 10 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl