Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Nederland-Batam

Arme en kansarme mensen ondersteunen die zichzelf en hun gemeenschap willen ontwikkelen, waardoor zij hun leven zelfstandig kunnen vormgeven

Dit willen we oplossen

Wij willen armoede bestrijden. Armoede is een vicieuze cirkel die zorgt voor slechte leefomstandigheden en een slechte gezondheid. Armoede maakt mensen kwetsbaar voor misbruik en uitbuiting. Wij willen die cirkel samen met onze lokale partners doorbreken.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn trots dat wij kunnen bijdragen aan een beter leven voor duizenden mensen. Door onze partners verantwoordelijkheid te geven voor de projecten en in te zetten op een grotere zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn de projecten effectief en is de impact duurzaam.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Indonesië

Sinds 1 januari 2002

Dit willen we bereiken

Wij willen effectief bijdragen aan het bestrijden van armoede en de gevolgen daarvan, door projecten op te zetten met een sociaal, medisch of HIV doel én door in te zetten op een attitudeverandering naar een grotere zelfstandigheid en zelfredzaamheid van arme en kansarme mensen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 69.455

Maatschappelijk doel
97%
Werving
2%
Beheer en administratie
1%

Zo bereiken we ons doel

1. NEBA schoon water en sanitaire voorzieningen. Op diverse locaties in Indonesië zijn schoon water en sanitaire voorzieningen gebouwd.
2. NEBA verbetert de kwaliteit van en toegang tot dialysezorg. We ondersteunen alle vele jaren de nierdialyse kliniek in Bandung en op Batam.
3. NEBA ondersteunt HIV-programma’s in vier Indonesische provincies. Voorlichting, informatie en trainingen.
4. NEBA helpt kwetsbare vrouwen een nieuwe toekomst op te bouwen, naai en naaldwerktraining. Opvang van misbruikte meisjes/vrouwen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 67.604

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Up-to-date publicaties op de social media. Nieuwsbrieven. Video publicaties via You Tube Up-to-date publicaties op de website. Fondsenwerving; vermogensfondsen, bedrijven en donateurs. Samenwerking met Wilde Ganzen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 20.503

Particulieren
85%
Bedrijven
7%
Organisaties zonder winststreven
7%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 196.883

Overige reserves
75%
Bestemmingsfondsen
25%