print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Nederlands Cultuurlandschap

Behoud en herstel van het agrarisch cultuurlandschap, met ruimte en respect voor de mensen die daar wonen, werken en recreeren.
Info Sinds 1 januari 2008

Dit willen we oplossen

Het Nederlandse cultuurlandschap is in verval. Overwegend kaal en levenloos. De biodiversiteit is door de ruilverkavelingen, waarbij honderdduizenden kilometers landschapselementen zijn verdwenen, dramatisch achteruit gegaan.

Dit is waar we trots op zijn

Landschapsherstelproject 'de Ooijpolder', bij Nijmegen. Uitgevoerd tussen 2008 en 2012, totale oppervlakte 500 hectare, grootste landschapsherstelproject van Nederland.

Dit willen we bereiken
De VNC beoogt enerzijds een grootscheeps herstel van de traditionele kavelgrenzen en anderzijds de aanleg en het ontwerp van geheel nieuwe elementen in heel Nederland. Een rijk geschakeerd cultuurlandschap zal zorgen dat de biodiversiteit enorm zal toenemen.
Dit gaven we uit in 2019 € 1.669.208
 • Maatschappelijk doel 93%
 • Beheer en administratie 7%
 • Werving 1%
Zo bereiken we ons doel
1. Uitvoering diverse landschapsherstelprojecten
2. Voorlichting, middels het Landschapmuseum van de VNC
3. Beleidsmatige beinvloeding
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 1.545.868
 • Aankoop en beheer 96%
 • Voorlichting en bewustwording 4%
Zo komen wij aan ons geld
Leden en donateurs Nationale Postcodeloterij projectsubsidies
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 1.808.676
 • Bedrijven 39%
 • Loterijen 32%
 • Subsidies 18%
 • Particulieren 9%
 • Organisaties zonder winststreven 1%
 • Verkopen en overig 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 809.645
 • Continuïteitsreserve 76%
 • Bestemmingsreserves 24%
Medewerkers Info 16 fte
Vrijwilligers Info 42
Sector Natuur en milieu
Doelgroepen 3 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl