Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Nederlands Cultuurlandschap

Behoud en herstel van het agrarisch cultuurlandschap, met ruimte en respect voor de mensen die daar wonen, werken en recreeren.

Dit willen we oplossen

Het Nederlandse cultuurlandschap is in verval. Overwegend kaal en levenloos. De biodiversiteit is door de ruilverkavelingen, waarbij honderdduizenden kilometers landschapselementen zijn verdwenen, dramatisch achteruit gegaan.

Dit is waar we trots op zijn

Landschapsherstelproject 'de Ooijpolder', bij Nijmegen. Uitgevoerd tussen 2008 en 2012, totale oppervlakte 500 hectare, grootste landschapsherstelproject van Nederland.

Medewerkers
16 fte
Vrijwilligers
44
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2008

Dit willen we bereiken

De VNC beoogt enerzijds een grootscheeps herstel van de traditionele kavelgrenzen en anderzijds de aanleg en het ontwerp van geheel nieuwe elementen in heel Nederland. Een rijk geschakeerd cultuurlandschap zal zorgen dat de biodiversiteit enorm zal toenemen.

Dit gaven we uit in 2020

€ 1.543.746

Maatschappelijk doel
93%
Beheer en administratie
5%
Werving
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Uitvoering diverse landschapsherstelprojecten
2. Voorlichting, middels het Landschapmuseum van de VNC
3. Beleidsmatige beinvloeding

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.431.737

Aankoop en beheer
95%
Voorlichting en bewustwording
5%

Zo komen wij aan ons geld

Leden en donateurs Nationale Postcodeloterij projectsubsidies

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 1.584.890

Bedrijven
43%
Loterijen
37%
Particulieren
15%
Subsidies
4%
Verkopen en overig
1%
Organisaties zonder winststreven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 850.789

Continuïteitsreserve
77%
Bestemmingsreserves
23%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?