Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Nederlandse Tuinenstichting

De Nederlandse Tuinenstichting komt op voor groen erfgoed dat dreigt te worden aangetast, en bevordert de aanleg van nieuwe tuinen en parken

Dit willen we oplossen

In ons land gaat steeds meer groene ruimte verloren. Uniek groen staat onder druk vanwege bouwplannen, geldgebrek of het ontbreken van adequate kennis. Vaak gaat het om onvervangbaar groen dat wordt bedreigd. En dat terwijl een groene leefomgeving belangrijk is voor ons welzijn.

Dit is waar we trots op zijn

• onze vrijwilligers, die ervoor zorgen dat we onze doelen behalen; • dat we door het samenstellen en uitbrengen van de Open Tuinengids veel waardevolle tuinen opengesteld hebben voor een breed publiek; • samenwerking tussen erfgoedorganisaties.

Medewerkers
1 fte
Vrijwilligers
90
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2020

Dit willen we bereiken

De NTs wil nu en in de toekomst nog meer groen erfgoed behouden en koesteren, kennis en enthousiasme hierover delen en tuinbezoek stimuleren.

Dit gaven we uit in 2021

€ 149.133

Maatschappelijk doel
68%
Beheer en administratie
29%
Werving
2%

Zo bereiken we ons doel

1. De bescherming en instandhouding van hedendaagse en historische buitenplaatsen, bijzondere parken, tuinen en stedelijk groen.
2. Expertise ter beschikking stellen aan overheden en particulieren.
3. Kennis en bewustzijn vergroten ten aanzien van groen cultureel erfgoed.
4. Kennis uitwisselen door het openstellen van tuinen ‘van donateurs voor donateurs’.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 101.897

Voorlichting en bewustwording
51%
(Directe) dienst- en hulpverlening
49%

Zo komen wij aan ons geld

Met name via onze donateurs, incidentele subsidies en legaten en schenkingen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 159.080

Particulieren
84%
Verkopen en overig
11%
Organisaties zonder winststreven
3%
Bedrijven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 106.052

Continuïteitsreserve
98%
Bestemmingsfondsen
2%