print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Nederlandse Tuinenstichting

De Nederlandse Tuinenstichting komt op voor groen erfgoed dat dreigt te worden aangetast.
Info Sinds 1 januari 2020

Dit willen we oplossen

In ons land gaat steeds meer groene ruimte verloren. Uniek groen staat onder druk vanwege bouwplannen, geldgebrek of het ontbreken van adequate kennis. Vaak gaat het om onvervangbaar groen dat wordt bedreigd. En dat terwijl een groene leefomgeving belangrijk is voor ons welzijn.

Dit is waar we trots op zijn

• onze vrijwilligers die ervoor zorgen dat we onze doelen behalen; • dat we door het samenstellen en uitbrengen van de Open Tuinengids veel waardevolle tuinen opengesteld hebben voor een breed publiek; • samenwerking tussen erfgoedorganisaties in het Erfgoedcafé in Noord-NL.

Dit willen we bereiken
De NTs wil nu en in de toekomst nog meer groen erfgoed behouden en koesteren, kennis en enthousiasme hierover delen en tuinbezoek stimuleren.
Dit gaven we uit in 2019 € 151.810
 • Maatschappelijk doel 75%
 • Beheer en administratie 21%
 • Werving 5%
Zo bereiken we ons doel
1. De bescherming en instandhouding van hedendaagse en historische buitenplaatsen, bijzondere parken, tuinen en stedelijk groen.
2. Expertise ter beschikking stellen aan overheden en particulieren.
3. Kennis en bewustzijn vergroten ten aanzien van groen cultureel erfgoed.
4. Kennis uitwisselen door het openstellen van tuinen ‘van donateurs voor donateurs’.
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 113.231
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 56%
 • Voorlichting en bewustwording 43%
 • Aankoop en beheer 1%
Zo komen wij aan ons geld
Met name via onze donateurs
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 157.018
 • Particulieren 83%
 • Organisaties zonder winststreven 8%
 • Verkopen en overig 8%
 • Bedrijven 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 89.338
 • Overige reserves 87%
 • Bestemmingsfondsen 13%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers Info 70
Sector Kunst en cultuur
Doelgroepen 2 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl