print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Nederlandse Tuinenstichting

De Nederlandse Tuinenstichting komt op voor groen erfgoed dat dreigt te worden aangetast.
Info Sinds 1 januari 2020

Dit willen we oplossen

In ons land gaat steeds meer groene ruimte verloren. Uniek groen staat onder druk vanwege bouwplannen, geldgebrek of het ontbreken van adequate kennis. Vaak gaat het om onvervangbaar groen dat wordt bedreigd. En dat terwijl een groene leefomgeving belangrijk is voor ons welzijn.

Dit is waar we trots op zijn

• onze vrijwilligers die ervoor zorgen dat we onze doelen behalen; • dat we door het samenstellen en uitbrengen van de Open Tuinengids veel waardevolle tuinen opengesteld hebben voor een breed publiek; • samenwerking tussen erfgoedorganisaties in het Erfgoedcafé in Noord-NL.

Dit willen we bereiken
De NTs wil nu en in de toekomst nog meer groen erfgoed behouden en koesteren, kennis en enthousiasme hierover delen en tuinbezoek stimuleren.
Dit gaven we uit in 2018 € 182.285
 • Maatschappelijk doel 67%
 • Beheer en administratie 30%
 • Werving 3%
Zo bereiken we ons doel
1. De bescherming en instandhouding van hedendaagse en historische buitenplaatsen, bijzondere parken, tuinen en stedelijk groen.
2. Expertise ter beschikking stellen aan overheden en particulieren.
3. Kennis en bewustzijn vergroten ten aanzien van groen cultureel erfgoed.
4. Kennis uitwisselen door het openstellen van tuinen ‘van donateurs voor donateurs’.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 122.550
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 64%
 • Voorlichting en bewustwording 35%
 • Aankoop en beheer 1%
Zo komen wij aan ons geld
Met name via onze donateurs
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 186.600
 • Particulieren 76%
 • Verkopen en overig 16%
 • Organisaties zonder winststreven 7%
 • Bedrijven 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 79.015
 • Overige reserves 94%
 • Bestemmingsfondsen 6%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers Info 0
Sector Kunst en cultuur
Doelgroepen 2 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl