Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Nieuwe Generatie Brasil

Stichting Nieuwe Generatie Brasil richt zich op het bieden van een betere toekomst aan kansarme kinderen in Brazilië.

Dit willen we oplossen

1 op de 8 kinderen in Brazilië leeft op straat. Noodgedwongen wenden veel kinderen zich tot drugs, straatbendes of prostitutie; soms zelfs al op 6 jarige leeftijd! Puur en alleen omdat zij geen andere mogelijkheid zien om te overleven. Sociale ongelijkheid willen we verminderen

Dit is waar we trots op zijn

Op 6 maart 2018 is ons gebouw in Brazilië geopend. Inmiddels worden 220 kinderen opgevangen en zijn we ook van betekenis voor de omliggende wijk. Sinds januari 2022 zijn we weer volledig open; we helpen de kinderen extra bij wegwerken van de ivm Corona opgelopen leerachterstand.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
20
Doelgroepen
Actief in
Brazilië

Sinds 1 juni 2018

Dit willen we bereiken

Onze missie is om een betere toekomst te bieden aan kinderen en jongeren die risico lopen en sociaal kwetsbaar zijn in Brazilië. Wij geven ze een plek waar ze zich veilig en geliefd voelen, waar ze kunnen spelen, zich kunnen ontwikkelen en aan hun eigen toekomst kunnen bouwen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 172.734

Maatschappelijk doel
96%
Beheer en administratie
3%
Werving
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Wij hebben onze focus gelegd op zeven pijlers: 1. Begeleiding kind en gezin 2. Persoonlijke vorming 3. Gezonde voeding
2. 4. Onderwijsondersteuning 5. Vakopleidingen 6. Sport en ontspanning 7. Creatieve expressie

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 166.401

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Wij ontvangen donaties van particulieren, bedrijven, stichtingen, kerken en scholen. De donaties ontvangen wij voor de opvang van ongeveer 220kinderen en diverse gerichte (bouw)projecten. De donaties zijn eenmalig of periodiek (in het bijzonder ons Fund-a-Kid programma).

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 178.769

Particulieren
54%
Organisaties zonder winststreven
31%
Bedrijven
15%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 86.205

Bestemmingsfondsen
92%
Overige reserves
8%