print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Nieuwe Generatie Brasil

Stichting Nieuwe Generatie Brasil richt zich op het bieden van een betere toekomst aan kansarme kinderen in Brazilië.
Info Sinds 1 juni 2018

Dit willen we oplossen

1 op de 8 kinderen in Brazilie leeft op straat. Noodgedwongen wenden veel kinderen zich tot drugs, straatbendes en/of prostitutie; soms zelfs al op 6-jarige leeftijd! Puur en alleen omdat zij geen andere mogelijkheid zien om te overleven. Daar willen/kunnen we een einde aan maken

Dit is waar we trots op zijn

Op 6 maart 2018 is ons gebouw in Brazilië geopend en inmiddels worden ruim 100 kinderen opgevangen en zijn we ook van betekenis voor de omliggende wijk.

Dit willen we bereiken
Wij geven kansarme kinderen/jongeren in Brazilië een plek waar ze zich veilig en geliefd voelen, waar ze kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen. Een plek waar ze kunnen groeien en aan hun eigen toekomst kunnen bouwen.
Dit gaven we uit in 2018 € 109.992
 • Kosten administratie en beheer 8%
 • Maatschappelijk doel 92%
Zo bereiken we ons doel
 1. Wij hebben onze focus gelegd op zes pijlers: 1. Persoonlijke vorming 2. Sport en ontspanning 3. Voeding
 2. 4. Onderwijs en voorlichting 5. Kinderopvang en begeleiding 6. Vakschool
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 101.357
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 114.416
 • Overig 0%
 • Bedrijven 8%
 • Organisaties zonder winststreven 9%
 • Particulieren 83%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 54.490
 • Overige reserves - 3% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 97% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 12
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Brazilië
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl