Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Niketan

We ontwikkelen lokale capaciteit in het bieden van zorg en onderwijs aan kinderen met een meervoudige handicap in Bangladesh.

Dit willen we oplossen

In Bangladesh krijgen kinderen met een handicap onvoldoende stimulatie en aandacht om een volwaardig bestaan op te bouwen. Ze gaan vaak niet naar school, lopen grote risico op misbruik en verwaarlozing en vinden als ze ouder worden geen plek op de arbeidsmarkt.

Dit is waar we trots op zijn

Niketan is een innovatieve organisatie, die anticipeert op de zorgvraag van de kinderen. We gaan moeilijke onderwerpen zoals bijvoorbeeld seksuele voorlichting niet uit de weg en bereiken levens veranderende resultaten met onze 'life skills' trainingen voor jongeren.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
6
Doelgroepen
Actief in
Bangladesh

Sinds 1 augustus 2017

Dit willen we bereiken

Niketan wil zoveel mogelijk kinderen met een handicap zorg, passend onderwijs en begeleiding naar werk aanbieden, zodat ze een gelijkwaardige plaats in de maatschappij krijgen. Wij delen onze kennis en werken aan meer bewustwording in de community en bij (lokale) overheden.

Dit gaven we uit in 2020

€ 227.323

Maatschappelijk doel
92%
Werving
5%
Beheer en administratie
2%

Zo bereiken we ons doel

1. het bieden van vroeghulp aan kinderen met een verstandelijke en of meervoudige handicap en hun ouders
2. het bieden van zorg en passend onderwijs aan kinderen en jongeren met een verstandelijke en of meervoudige handicap
3. Het ontwikkelen en aanbieden van training en opleiding aan begeleiders, leraren en mantelzorgers.
4. het bieden van mantelzorg aan gezinnen met kinderen met een verstandelijke en of meervoudige handicap

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 209.455

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Via vermogens / familiefondsen, organisaties met eenzelfde doelstelling, donateurs, crowdfund acties en initiatieven van derde.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 248.681

Organisaties zonder winststreven
75%
Particulieren
21%
Bedrijven
4%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 317.971

Overige reserves
53%
Bestemmingsreserves
41%
Bestemmingsfondsen
4%
Continuïteitsreserve
3%