print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Niketan

We ontwikkelen lokale capaciteit in het bieden van zorg en onderwijs aan kinderen met een meervoudige handicap in Bangladesh.
Info Sinds 1 augustus 2017

Dit willen we oplossen

In Bangladesh krijgen kinderen met een handicap onvoldoende stimulatie en aandacht om een volwaardig bestaan op te bouwen. Ze gaan vaak niet naar school, lopen grote risico op misbruik en verwaarlozing en vinden als ze ouder worden geen plek op de arbeidsmarkt.

Dit is waar we trots op zijn

Niketan is een innovatieve organisatie, die anticipeert op de zorgvraag van de kinderen. We gaan moeilijke onderwerpen zoals bijvoorbeeld seksuele voorlichting niet uit de weg en bereiken levens veranderende resultaten met onze 'life skills' trainingen voor jongeren.

Dit willen we bereiken
Niketan wil zoveel mogelijk kinderen met een handicap zorg, passend onderwijs en begeleiding naar werk aanbieden, zodat ze een gelijkwaardige plaats in de maatschappij krijgen. Wij delen onze kennis en werken aan meer bewustwording in de community en bij (lokale) overheden.
Dit gaven we uit in 2020 € 227.323
 • Maatschappelijk doel 92%
 • Werving 5%
 • Beheer en administratie 2%
Zo bereiken we ons doel
1. het bieden van vroeghulp aan kinderen met een verstandelijke en of meervoudige handicap en hun ouders
2. het bieden van zorg en passend onderwijs aan kinderen en jongeren met een verstandelijke en of meervoudige handicap
3. Het ontwikkelen en aanbieden van training en opleiding aan begeleiders, leraren en mantelzorgers.
4. het bieden van mantelzorg aan gezinnen met kinderen met een verstandelijke en of meervoudige handicap
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 209.455
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Zo komen wij aan ons geld
Via vermogens / familiefondsen, organisaties met eenzelfde doelstelling, donateurs, crowdfund acties en initiatieven van derde.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 248.681
 • Organisaties zonder winststreven 75%
 • Particulieren 21%
 • Bedrijven 4%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 317.971
 • Overige reserves 53%
 • Bestemmingsreserves 41%
 • Bestemmingsfondsen 4%
 • Continuïteitsreserve 3%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers Info 6
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 3 doelgroepen
Actief in Bangladesh

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl