print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Niketan

We ontwikkelen lokale capaciteit in het bieden van zorg en onderwijs aan kinderen met een meervoudige verstandelijke handicap in Bangladesh.
Info Sinds 1 augustus 2017

Dit willen we oplossen

In Bangladesh krijgen kinderen met een handicap onvoldoende stimulatie en aandacht om een volwaardig bestaan op te bouwen. Ze gaan vaak niet naar school, lopen grote risico op misbruik en verwaarlozing en vinden als ze ouder worden geen plek op de arbeidsmarkt.

Dit is waar we trots op zijn

Niketan is een innovatieve organisatie, die anticipeert op de zorgvraag van de kinderen. We gaan moeilijke onderwerpen zoals bijvoorbeeld seksuele voorlichting niet uit de weg en bereiken levens veranderende resultaten met onze 'life skills' trainingen voor jongeren.

Dit willen we bereiken
Niketan wil zoveel mogelijk kinderen met een handicap zorg, passend onderwijs en begeleiding naar werk aanbieden, zodat ze een gelijkwaardige plaats in de maatschappij krijgen. Wij delen onze kennis en werken aan meer bewustwording in de community en bij (lokale) overheden.
Dit gaven we uit in 2018 € 179.132
 • Maatschappelijk doel 93%
 • Wervingskosten 3%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. het bieden van vroeghulp aan kinderen met een verstandelijke en of meervoudige handicap en hun ouders
 2. het bieden van zorg en passend onderwijs aan kinderen en jongeren met een verstandelijke en of meervoudige handicap
 3. Het ontwikkelen en aanbieden van training en opleiding aan begeleiders, leraren en mantelzorgers.
 4. het bieden van mantelzorg aan gezinnen met kinderen met een verstandelijke en of meervoudige handicap
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 166.076
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 204.189
 • Particulieren 11%
 • Bedrijven 1%
 • Organisaties zonder winststreven 89%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 312.767
 • Continuïteitsreserve 3% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 40% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 48% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 9% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Bangladesh
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl