print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme)

Een autismevriendelijke maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn
Info Sinds 1 januari 2002

Dit willen we oplossen

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten - in alle levensfasen en op alle levensterreinen.

Dit is waar we trots op zijn

Autisme wordt steeds meer erkent en herkent in de maatschappij, mede door de activiteiten van de NVA, zoals de organisatie van de jaarlijkse autismeweek. Hierdoor is er de afgelopen jaren een positiever beeld van mensen met autisme ontstaan.

Dit willen we bereiken
De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn.
Dit gaven we uit in 2019 € 1.570.528
 • Maatschappelijk doel 61%
 • Beheer en administratie 32%
 • Werving 7%
Zo bereiken we ons doel
 1. Belangenbehartiging
 2. Betrouwbare informatievoorziening
 3. Lotgenotencontact in de buurt
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 958.474
 • Voorlichting en bewustwording 41%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 27%
 • Lobby en belangenbehartiging 17%
 • Onderzoek 16%
Zo komen wij aan ons geld
De grootste inkomensbron vormen de contributies en donaties die de NVA ontvangt. Ook ontvangt de NVA bijdragen van projecten van fondsen en is de NVA bovendien beneficient van de VriendenLoterij. Slechts een klein deel komt van subsidies van de overheid.
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 1.528.646
 • Particulieren 42%
 • Loterijen 23%
 • Verkopen en overig 13%
 • Organisaties zonder winststreven 12%
 • Subsidies 10%
 • Bedrijven 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 419.861
 • Continuïteitsreserve 77%
 • Bestemmingsreserves 23%
Medewerkers Info 9 fte
Vrijwilligers Info 250
Sector Gezondheid
Doelgroepen 3 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl