print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme)

Een autismevriendelijke maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn
Info Sinds 1 januari 2002

Dit willen we oplossen

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten - in alle levensfasen en op alle levensterreinen.

Dit is waar we trots op zijn

Autisme wordt steeds meer erkent en herkent in de maatschappij, mede door de activiteiten van de NVA, zoals de organisatie van de jaarlijkse autismeweek. Hierdoor is er de afgelopen jaren een positiever beeld van mensen met autisme ontstaan.

Dit willen we bereiken
De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn.
Dit gaven we uit in 2020 € 1.305.727
 • Maatschappelijk doel 48%
 • Beheer en administratie 47%
 • Werving 5%
Zo bereiken we ons doel
1. Belangenbehartiging
2. Betrouwbare informatievoorziening
3. Lotgenotencontact in de buurt
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 632.676
 • Voorlichting en bewustwording 44%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 32%
 • Onderzoek 13%
 • Lobby en belangenbehartiging 12%
Zo komen wij aan ons geld
De grootste inkomensbron vormen de contributies en donaties die de NVA ontvangt. Ook ontvangt de NVA bijdragen van projecten van fondsen en is de NVA bovendien beneficient van de VriendenLoterij. Slechts een klein deel komt van subsidies van de overheid.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 1.328.420
 • Particulieren 51%
 • Loterijen 21%
 • Subsidies 13%
 • Verkopen en overig 7%
 • Organisaties zonder winststreven 7%
 • Bedrijven 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 541.952
 • Continuïteitsreserve 67%
 • Bestemmingsreserves 24%
 • Overige reserves 9%
Medewerkers Info 9 fte
Vrijwilligers Info 300
Sector Gezondheid
Doelgroepen 3 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl