Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme)

Een autismevriendelijke maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn

Dit willen we oplossen

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten - in alle levensfasen en op alle levensterreinen.

Dit is waar we trots op zijn

Autisme wordt steeds meer erkent en herkent in de maatschappij, mede door de activiteiten van de NVA, zoals de organisatie van de jaarlijkse autismeweek. Hierdoor is er de afgelopen jaren een positiever beeld van mensen met autisme ontstaan.

Medewerkers
8 fte
Vrijwilligers
300
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2002

Dit willen we bereiken

De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn.

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.316.109

Maatschappelijk doel
50%
Beheer en administratie
45%
Werving
5%

Zo bereiken we ons doel

1. Belangenbehartiging
2. Betrouwbare informatievoorziening
3. Lotgenotencontact in de buurt

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 659.434

Voorlichting en bewustwording
42%
(Directe) dienst- en hulpverlening
32%
Lobby en belangenbehartiging
20%
Onderzoek
6%

Zo komen wij aan ons geld

De grootste inkomensbron vormen de contributies en donaties die de NVA ontvangt. Ook ontvangt de NVA bijdragen van projecten van fondsen en is de NVA bovendien beneficient van de VriendenLoterij. Slechts een klein deel komt van subsidies van de overheid.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 1.436.539

Particulieren
54%
Loterijen
22%
Subsidies
12%
Verkopen en overig
8%
Organisaties zonder winststreven
4%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 662.369

Continuïteitsreserve
63%
Bestemmingsreserves
24%
Overige reserves
13%