print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

OGO

Het verlenen van materiële en onderwijsinhoudelijke steun aan christelijk scholen op gereformeerde grondslag in Oost-Europa.
Info Sinds 1 juni 2014

Dit willen we oplossen

Het verlenen van materiële en onderwijsinhoudelijke steun aan christelijke scholen op gereformeerde grondslag in Oost-Europa.

Dit is waar we trots op zijn

Verzelfstandiging van Christelijke schoolbegeleidingsdiensten in resp. Hongarije, Roemenië en samenwerking tussen scholen in Oekraïne. Het doen groeien van kennis en inzichten van Christelijke scholen m.b.t. differentiatie in de klas. Ook minder begaafde kinderen tellen mee.

Dit willen we bereiken
-Het verlenen van materiële en onderwijsinhoudelijke steun -Het stimuleren van bezinning op en het wekken van belangstelling \
Dit gaven we uit in 2020 € 68.587
 • Maatschappelijk doel 75%
 • Beheer en administratie 14%
 • Werving 11%
Zo bereiken we ons doel
1. Het verstrekken van informatie voor het ontwikkelen van publicaties, boeken, tijdschrif-ten, leermateriaal, cursussen
2. Het stimuleren van het ontwerpen en uitgeven van eigen leermethoden
3. Het ondersteunen van onderwijseducatief werk
4. Het bevorderen van activiteiten die een bijdrage leveren aan onderwijsondersteuning
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 51.724
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 85%
 • Voorlichting en bewustwording 15%
Zo komen wij aan ons geld
Door actief te werven onder personen, kerken en scholen door ons kwartaalblad, door mailings, en door fondsenwervers ter plaatse
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 150.082
 • Particulieren 59%
 • Organisaties zonder winststreven 33%
 • Bedrijven 8%
 • Verkopen en overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 291.903
 • Bestemmingsreserves 83%
 • Bestemmingsfondsen 10%
 • Continuïteitsreserve 7%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers Info 0
Sector Religie en levensbeschouwing
Doelgroepen 3 doelgroepen
Actief in Hongarije, Oekraïne en Roemenië

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl