Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


OGO

Het verlenen van materiële en onderwijsinhoudelijke steun aan christelijk scholen op gereformeerde grondslag in Oost-Europa.

Dit willen we oplossen

Het verlenen van materiële en onderwijsinhoudelijke steun aan christelijke scholen op gereformeerde grondslag in Oost-Europa.

Dit is waar we trots op zijn

Verzelfstandiging van Christelijke schoolbegeleidingsdiensten in resp. Hongarije, Roemenië en samenwerking tussen scholen in Oekraïne. Het doen groeien van kennis en inzichten van Christelijke scholen m.b.t. differentiatie in de klas. Ook minder begaafde kinderen tellen mee.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Hongarije, Oekraïne en Roemenië

Sinds 1 juni 2014

Dit willen we bereiken

-Het verlenen van materiële en onderwijsinhoudelijke steun -Het stimuleren van bezinning op en het wekken van belangstelling \

Dit gaven we uit in 2021

€ 53.724

Maatschappelijk doel
74%
Beheer en administratie
16%
Werving
11%

Zo bereiken we ons doel

1. Het verstrekken van informatie voor het ontwikkelen van publicaties, boeken, tijdschrif-ten, leermateriaal, cursussen
2. Het stimuleren van het ontwerpen en uitgeven van eigen leermethoden
3. Het ondersteunen van onderwijseducatief werk
4. Het bevorderen van activiteiten die een bijdrage leveren aan onderwijsondersteuning

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 39.612

(Directe) dienst- en hulpverlening
86%
Voorlichting en bewustwording
14%

Zo komen wij aan ons geld

Door actief te werven onder personen, kerken en scholen door ons kwartaalblad, door mailings, en door fondsenwervers ter plaatse

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 85.657

Particulieren
54%
Organisaties zonder winststreven
33%
Bedrijven
10%
Verkopen en overig
3%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 323.836

Bestemmingsreserves
84%
Bestemmingsfondsen
10%
Continuïteitsreserve
5%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?