Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Oogfonds

Het Oogfonds werkt aan een toekomst waarin niemand meer slechtziend of blind wordt. Omdat iedereen wil blijven zien!

Dit willen we oplossen

Het Oogfonds werkt aan het voorkomen van blindheid en slechtziendheid door wetenschappelijk onderzoek te financieren.

Dit is waar we trots op zijn

Door onderzoek dat het Oogfonds financiert is meer over myopie (bijziendheid) in Nederland bekend, is er zicht op de oorzaken én kunnen we gericht leefstijladviezen geven en werken aan medicatie. In de media is hiervoor veel aandacht en dit draagt bij aan minder bijziendheid.

Medewerkers
6 fte
Vrijwilligers
50
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2004

Dit willen we bereiken

Niemand meer blind of slechtziend door een oogprobleem.

Dit gaven we uit in 2020

€ 1.958.081

Maatschappelijk doel
77%
Beheer en administratie
12%
Werving
11%

Zo bereiken we ons doel

1. Door wetenschappelijke oogonderzoek (onder andere naar maculadegeneratie, glaucoom en myopie) te financieren.
2. Door fondsen te werven om wetenschappelijke onderzoeken mogelijk te maken. Door voorlichting te geven en samen te werken.
3. Bewustwordingsactiviteiten.
4. .

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.505.616

Voorlichting en bewustwording
43%
Onderzoek
42%
Overig
15%

Zo komen wij aan ons geld

Het Oogfonds krijgt geen subsidie van de overheid en is voor haar inkomsten afhankelijk van donaties van particulieren, bedrijven en organisaties.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 1.204.566

Particulieren
55%
Loterijen
27%
Organisaties zonder winststreven
13%
Bedrijven
5%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 3.725.914

Bestemmingsreserves
64%
Continuïteitsreserve
25%
Bestemmingsfondsen
10%