print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Open Doors

Vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot het uitleven en verspreiden van het evangelie.
Info Sinds 1 juli 2001

Dit willen we oplossen

In veel landen wereldwijd worden christenen achtergesteld, bedreigd of vervolgd omdat zij christen zijn. Dat betekent veelal sociale achterstelling en - uitsluiting, soms verlies van inkomen, soms gevangenisstraf of geweld. Open Doors wil voor hen op de bres staan.

Dit is waar we trots op zijn

In 2018 verspreidden we wereldwijd meer dan 2,0 miljoen Bijbels en christelijke studiematerialen, trainden meer dan 570.000 mensen en boden ruim 375.000 mensen praktische hulp.

Dit willen we bereiken
Open Doors gaat wereldwijd naar vervolgde christenen toe om hen hulp en steun te bieden. Dát en het gebed en de steun van christenen over de hele wereld, geven vervolgde christenen hoop en stelt hen in staat te overleven en het evangelie te verspreiden.
Dit gaven we uit in 2018 € 11.608.972
 • Maatschappelijk doel 82%
 • Wervingskosten 12%
 • Kosten administratie en beheer 6%
Zo bereiken we ons doel
 1. Open Doors roept op tot gebed voor vervolgde en bedreigde christenen.
 2. Open Doors verspreidt Bijbels en Bijbelstudiematerialen, verzorgt kaderopleidingen en biedt praktische hulpverlening.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 9.513.203
 • Voorlichting en bewustwording 24%
 • Evangelisatie en zending 76%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 12.083.911
 • Particulieren 85%
 • Bedrijven 4%
 • Organisaties zonder winststreven 11%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 1.677.604
 • Bestemmingsreserves 36% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 64% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 36 fte
Vrijwilligers 474
Sector Religie en levensbeschouwing
Actief in België en Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl