Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Open Doors

Vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot het uitleven en verspreiden van het evangelie.

Dit willen we oplossen

In veel landen wereldwijd worden christenen achtergesteld, bedreigd of vervolgd omdat zij christen zijn. Dat betekent veelal sociale achterstelling en uitsluiting, soms verlies van inkomen, soms gevangenisstraf of geweld. Open Doors wil voor hen op de bres staan.

Dit is waar we trots op zijn

In 2022 verspreidden we wereldwijd bijna 1,7 miljoen Bijbels en christelijke boeken, trainden bijna 3,3 miljoen mensen en boden bijna 0,6 miljoen mensen praktische hulp. We hielpen bijna 0,8 miljoen christenen met pleitbezorging, naast ons onderzoekswerk en persoonlijk contact.

Medewerkers
39 fte
Vrijwilligers
660
Doelgroepen
Actief in
België en Nederland

Sinds 1 juli 2001

Dit willen we bereiken

Open Doors gaat wereldwijd naar vervolgde christenen toe om hen hulp en steun te bieden. Dát en het gebed en de steun van christenen over de hele wereld, geeft vervolgde christenen hoop en stelt hen in staat te overleven en het evangelie te verspreiden.

Dit gaven we uit in 2021

€ 13.710.732

Maatschappelijk doel
86%
Werving
10%
Beheer en administratie
5%

Zo bereiken we ons doel

1. Open Doors roept op tot gebed en steun voor vervolgde en bedreigde christenen.
2. Open Doors verspreidt Bijbels en Bijbelstudiematerialen, verzorgt kaderopleidingen en biedt praktische hulpverlening.
3. Open Doors doet onderzoek naar de situatie van vervolgde christenen en richt zich ook op pleitbezorging.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 11.734.993

Evangelisatie en zending
78%
Voorlichting en bewustwording
22%

Zo komen wij aan ons geld

Open Doors ontvangt giften voor het werk vanuit particulieren, bedrijven, stichtingen en kerken in Nederland en Vlaanderen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 14.900.195

Particulieren
81%
Organisaties zonder winststreven
12%
Bedrijven
6%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 5.234.005

Overige reserves
54%
Bestemmingsfondsen
23%
Bestemmingsreserves
22%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?