Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Open Doors

Vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot het uitleven en verspreiden van het evangelie.

Dit willen we oplossen

In veel landen wereldwijd worden christenen achtergesteld, bedreigd of vervolgd omdat zij christen zijn. Dat betekent veelal sociale achterstelling en uitsluiting, soms verlies van inkomen, soms gevangenisstraf of geweld. Open Doors wil voor hen op de bres staan.

Dit is waar we trots op zijn

In 2020 verspreidden we wereldwijd ruim 1,0 miljoen Bijbels en christelijke boeken, trainden ruim 3,3 miljoen mensen en boden bijna 1,0 miljoen mensen praktische hulp. Daarnaast hadden we intensief (offline en online) contact met ruim 2,2 miljoen vervolgde christenen.

Medewerkers
38 fte
Vrijwilligers
624
Doelgroepen
Actief in
België en Nederland

Sinds 1 juli 2001

Dit willen we bereiken

Open Doors gaat wereldwijd naar vervolgde christenen toe om hen hulp en steun te bieden. Dát en het gebed en de steun van christenen over de hele wereld, geven vervolgde christenen hoop en stelt hen in staat te overleven en het evangelie te verspreiden.

Dit gaven we uit in 2020

€ 11.871.077

Maatschappelijk doel
84%
Werving
11%
Beheer en administratie
5%

Zo bereiken we ons doel

1. Open Doors roept op tot gebed voor vervolgde en bedreigde christenen.
2. Open Doors verspreidt Bijbels en Bijbelstudiematerialen, verzorgt kaderopleidingen en biedt praktische hulpverlening.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 9.913.817

Evangelisatie en zending
75%
Voorlichting en bewustwording
25%

Zo komen wij aan ons geld

Open Doors ontvangt giften voor het werk vanuit particulieren, bedrijven, stichtingen en kerken in Nederland en Vlaanderen.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 14.126.489

Particulieren
84%
Organisaties zonder winststreven
10%
Bedrijven
6%
Verkopen en overig
- 0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 4.087.677

Overige reserves
58%
Bestemmingsreserves
29%
Bestemmingsfondsen
12%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?